Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-02-25 14:38:54
 102  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-02-28 15:49:53
 103  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-04 12:01:39
 104  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-04 12:04:29
 105  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Загуба  0 : 1  0    2022-03-04 15:20:43
 106  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  2 : 0  58    2022-03-04 15:26:07
 107  -opium-, --idiota-  -opium-, --idiota-  Победа  1 : 0  53    2022-03-04 15:29:53
 108  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-05 14:15:56
 109  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-05 14:17:56
 110  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-07 11:00:48
 111  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-07 11:03:14
 112  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-07 15:10:12
 113  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-07 15:14:01
 114  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-07 21:21:45
 115  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-07 21:24:52
 116  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-07 21:54:15
 117  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-08 10:04:24
 118  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-08 10:50:49
 119  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-08 11:26:59
 120  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-08 11:29:54
 121  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-08 11:35:52
 122  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-08 14:08:21
 123  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 11:30:10
 124  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-09 11:32:15
 125  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-09 11:34:06
 126  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-09 11:36:57
 127  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-09 16:15:51
 128  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-09 16:18:16
 129  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 17:01:58
 130  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 18:36:59
 131  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2022-03-09 18:39:25
 132  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-10 11:10:25
 133  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-10 11:43:10
 134  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-10 17:29:36
 135  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-11 14:39:29
 136  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-11 14:42:16
 137  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-12 09:56:56
 138  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-12 09:59:01
 139  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-12 10:10:23
 140  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-12 12:26:49
 141  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-12 12:29:45
 142  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-12 12:53:28
 143  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-12 12:56:23
 144  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-03-12 12:59:18
 145  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-14 10:25:36
 146  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-14 10:27:52
 147  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-14 10:30:32
 148  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2022-03-14 19:09:32
 149  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-14 19:12:07
 150  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2022-03-14 19:16:44