Резултати от игрите

Потребителско име: KIND, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-08-30 14:09:04
 102  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-08-31 06:25:39
 103  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-09-01 07:47:29
 104  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-09-02 07:26:48
 105  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-09-02 17:32:46
 106  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-09-03 17:45:27
 107  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-09-04 04:38:58
 108  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-09-05 12:38:55
 109  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  7 : 4  -20    2021-09-06 07:45:02
 110  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 1  20    2021-09-07 06:23:32
 111  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-09-08 07:25:47
 112  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-09-08 14:32:38
 113  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-09-09 07:27:39
 114  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-09-10 07:23:47
 115  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-09-11 06:32:44
 116  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-09-11 07:49:16
 117  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  6 : 10  -20    2021-09-12 07:30:44
 118  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-09-13 06:35:26
 119  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-09-13 17:47:29
 120  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-09-14 14:43:31
 121  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-09-17 07:30:52
 122  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-09-17 17:05:44
 123  kind, Computer  kind, _Gold_  Победа  11 : 4  20    2021-09-18 06:31:25
 124  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-09-20 07:41:32
 125  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-09-21 07:28:18
 126  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-09-24 07:51:47
 127  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-09-25 06:25:30
 128  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-09-26 07:11:56
 129  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  2 : 11  0    2021-09-28 07:34:44
 130  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-09-28 14:02:19
 131  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 0  20    2021-09-29 07:12:32
 132  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-09-29 07:40:57
 133  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-10-03 07:02:32
 134  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-10-04 07:39:06
 135  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  5 : 12  0    2021-10-05 14:57:30
 136  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-10-07 07:23:40
 137  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  2 : 7  -20    2021-10-08 07:35:01
 138  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-10-09 07:25:05
 139  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-10-09 07:55:23
 140  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-10-10 06:31:38
 141  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-10-11 06:50:46
 142  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-10-11 07:39:55
 143  kind, Computer  kind, Computer (Break)  Загуба  10 : 3  -20    2021-10-12 06:33:45
 144  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-10-13 07:47:01
 145  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-10-14 07:49:45
 146  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-10-15 07:06:05
 147  kind, Computer  kind, Computer  Победа  13 : 3  20    2021-10-16 12:39:05
 148  kind, Computer  kind, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-10-16 14:47:07
 149  kind, Computer  kind, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-10-17 07:54:38
 150  kind, Computer  kind, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-10-18 07:22:13