Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-12-26 02:44:39
 102  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-12-26 02:48:50
 103  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-26 02:53:26
 104  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 6  20    2021-12-26 03:00:15
 105  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-12-26 03:06:35
 106  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-26 03:19:37
 107  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-12-26 03:25:22
 108  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 13  0    2021-12-26 03:31:29
 109  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-26 03:38:51
 110  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 8  20    2021-12-26 03:44:03
 111  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-26 03:49:24
 112  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-12-26 03:53:29
 113  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-12-27 00:21:12
 114  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 2  20    2021-12-27 00:25:08
 115  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 7  20    2021-12-27 00:30:48
 116  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-27 00:36:34
 117  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-27 00:46:50
 118  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-12-27 00:54:38
 119  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-12-27 01:04:29
 120  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-27 01:08:04
 121  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-12-27 01:14:18
 122  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-27 01:17:31
 123  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-12-27 01:22:07
 124  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-27 01:26:59
 125  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 6  20    2021-12-27 01:32:47
 126  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-27 01:39:31
 127  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-12-27 01:46:08
 128  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-12-27 01:51:35
 129  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-12-27 01:56:42
 130  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 12  0    2021-12-27 02:02:09
 131  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-12-27 02:14:38
 132  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-27 02:20:35
 133  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  -20    2021-12-27 02:22:08
 134  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-12-27 02:29:19
 135  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-27 02:35:23
 136  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-12-27 02:39:03
 137  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-28 00:46:12
 138  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-28 00:51:18
 139  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-12-28 00:56:57
 140  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-28 01:02:17
 141  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-28 01:08:55
 142  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-12-28 01:12:17
 143  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-28 01:17:55
 144  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-12-28 01:22:38
 145  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 9  20    2021-12-28 01:29:47
 146  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-12-28 01:37:43
 147  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-12-29 00:35:36
 148  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-12-29 00:41:07
 149  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-12-29 00:47:35
 150  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-12-29 00:53:58