Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-13 18:15:47
 102    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-14 20:25:45
 103    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-14 21:52:37
 104    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-16 12:26:46
 105    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-07-17 22:39:18
 106    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-18 10:43:04
 107    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-18 20:02:46
 108    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-19 15:20:42
 109    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-07-20 12:46:08
 110    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-20 16:20:49
 111    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-20 17:30:38
 112    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-20 18:04:06
 113    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-07-22 11:00:09
 114    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-07-22 20:02:39
 115    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-23 08:56:06
 116    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-23 20:13:45
 117    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-24 15:09:44
 118    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-25 11:17:32
 119    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-07-25 21:31:48
 120    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-27 17:29:44
 121    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-07-28 18:11:03
 122    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-06 21:51:03
 123    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-06 22:10:33
 124    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-10 17:35:52
 125    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-12 17:04:15
 126    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-12 21:12:54
 127    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-08-13 14:35:49
 128    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-17 17:07:27
 129    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-17 17:18:57
 130    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-17 17:25:02
 131    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-17 20:22:18
 132    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-18 21:36:04
 133    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-19 17:04:09
 134    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-20 18:38:19
 135    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-21 18:16:47
 136    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2019-08-21 18:56:58
 137    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-22 16:33:34
 138    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-22 16:57:52
 139    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-23 15:35:34
 140    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 15:44:55
 141    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 16:05:44
 142    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-08-23 21:40:00
 143    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-29 16:42:30
 144    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-08-30 12:03:56
 145    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-08-30 20:56:54
 146    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-01 17:43:36
 147    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-09-05 17:54:41
 148    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-07 13:32:25
 149    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-08 18:52:07
 150    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-09-09 19:36:16