Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 13:00:22
 102    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 08:16:14
 103    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 15:46:57
 104    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-30 14:11:44
 105    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-06 18:19:09
 106    mimoza2011, Ateop  Загуба  2 : 7  20    2018-06-08 10:41:24
 107    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-12 10:09:07
 108    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-21 09:20:27
 109    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-22 07:26:14
 110    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-11-19 13:14:21
 111    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-04-20 08:53:27
 112    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-08-25 14:46:11
 113    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-11-14 14:12:18
 114    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-11-18 18:33:37
 115    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-12-23 14:33:14
 116    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-01-09 08:41:39
 117    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-02-25 12:19:16
 118    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-12 11:26:52
 119    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-20 12:35:02
 120    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-26 11:10:11
 121    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-12-21 11:30:53
 122  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-02-11 12:35:46
 123  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-08 12:55:40
 124  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-03-11 13:30:53
 125  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-04-26 12:31:27
 126  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-06-23 15:20:43
 127  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-07-19 08:29:00
 128  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-09 13:16:45
 129  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-12 16:15:11
 130  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-09-25 15:15:35
 131  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-10-05 14:27:12
 132  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-21 10:52:17
 133  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2021-11-23 14:49:25
 134  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-02-01 09:33:18
 135  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-03-17 13:37:49
 136  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-03-25 12:27:11
 137  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-03-28 17:30:10
 138  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-08-06 07:34:36
 139    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 1  20    2018-05-10 11:11:00
 140    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  3 : 1  20    2018-06-19 08:14:51
 141  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  3 : 2  -50    2021-03-09 11:36:16
 142  Ateop, Computer  Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 2  0    2022-06-15 11:53:02
 143    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 3  0    2012-03-31 12:04:00
 144    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 3  0    2019-04-01 07:09:27
 145    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 4  20    2018-06-08 08:40:07
 146    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 5  20    2018-04-27 12:52:35
 147    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 5  0    2019-05-10 09:09:57
 148    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 5  20    2019-11-12 10:32:39
 149    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 6  20    2018-06-22 10:02:32
 150    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-06 11:50:14