Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-28 12:06:21
 102    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-01-31 14:53:04
 103    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-02 18:39:09
 104    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-11 19:38:51
 105    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-12 10:14:53
 106    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-02-20 11:02:15
 107    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-16 13:25:54
 108    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-17 19:32:46
 109    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-19 15:57:29
 110    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-23 15:48:06
 111    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-23 17:45:58
 112    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-03-25 17:39:41
 113    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-04-07 20:13:00
 114    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-03 18:33:49
 115    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-14 18:17:39
 116    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-16 14:34:36
 117    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-17 16:08:55
 118    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-18 10:01:53
 119    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-19 15:36:40
 120    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-05-31 11:39:40
 121    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-10 17:08:30
 122    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-11 16:03:49
 123    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-16 12:26:25
 124    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-06-23 18:27:14
 125    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-05 14:10:16
 126    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-08 13:28:15
 127    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-08 19:02:19
 128    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-12 17:10:34
 129    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-07-25 20:15:42
 130    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-12 14:05:22
 131    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-13 11:08:01
 132    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-19 21:00:01
 133    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-23 20:20:47
 134    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-08 17:51:16
 135    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-11 14:56:45
 136    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-16 17:06:13
 137    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-16 19:15:37
 138    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-27 09:26:16
 139    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-28 16:04:36
 140    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-29 15:24:18
 141    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-31 10:22:22
 142    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-02 16:57:10
 143    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-17 14:09:20
 144    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-27 18:29:42
 145    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-30 11:29:55
 146    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 16:30:02
 147    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-05 12:11:38
 148    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-05 16:49:37
 149    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-06 15:25:08
 150    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-09 16:19:31