Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 101    CLK, Computer  Загуба  1 : 7  20    2014-09-30 13:03:59
 102    CLK, Computer  Загуба  1 : 7  20    2014-10-01 09:03:55
 103    CLK, Computer  Загуба  1 : 7  20    2015-01-16 09:12:23
 104    CLK, Computer  Загуба  1 : 7  20    2015-01-25 09:47:36
 105    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2015-04-27 14:52:29
 106    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2015-06-09 09:32:43
 107    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2015-06-21 10:18:23
 108    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2015-10-06 08:46:44
 109    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2015-11-24 12:55:25
 110    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-01-24 10:23:04
 111    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-02-13 18:18:49
 112    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-02-25 08:05:43
 113    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-04-15 08:20:04
 114    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-04-19 18:19:06
 115    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-05-06 10:46:50
 116    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-05-13 08:13:53
 117    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-07-08 09:51:12
 118    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-08-01 10:45:15
 119    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-11-12 11:34:59
 120    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-12-18 19:39:30
 121    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2016-12-27 13:47:36
 122    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2017-04-07 09:51:17
 123    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2017-04-09 17:32:02
 124    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2017-05-03 08:25:53
 125    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2017-05-16 17:37:57
 126    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2017-05-30 08:41:02
 127    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2017-06-14 10:10:12
 128    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2017-09-14 09:01:26
 129    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2017-12-14 13:39:23
 130    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-03 08:17:47
 131    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-07 09:46:01
 132    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-12 08:45:49
 133    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-10-18 09:00:05
 134    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-03-14 10:04:44
 135    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-04-10 08:28:28
 136    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-05-14 11:00:54
 137    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-06-10 09:28:08
 138    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-07-12 10:59:38
 139    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-09-19 08:33:13
 140    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-06-17 09:58:23
 141    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-06-30 15:07:35
 142    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-08-11 10:42:58
 143    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-08-18 11:09:36
 144    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-08 17:18:19
 145    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-10-13 09:48:45
 146    clk, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-12-29 09:40:58
 147  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-03-09 12:24:59
 148  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-05-24 10:16:28
 149  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-07-06 10:12:44
 150  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2021-12-08 11:44:47