Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-29 14:04:19
 152  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-29 13:57:20
 153  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-14 13:52:16
 154  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-13 14:10:02
 155  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-08-07 19:07:53
 156  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-08-06 19:17:34
 157  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-07-31 17:27:16
 158  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-30 18:32:04
 159  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-08 20:40:37
 160  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-07-05 16:36:34
 161  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-20 18:51:36
 162  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 19:49:26
 163  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 15:56:34
 164  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-04 12:43:57
 165  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 20:17:37
 166  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-06-03 20:14:55
 167  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 18:05:06
 168  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-27 20:06:11
 169  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-05-27 19:57:18
 170  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-05-24 19:12:13
 171  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-20 15:26:43
 172  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-05-19 22:04:50
 173  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-23 15:19:39
 174  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-21 20:46:05
 175  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-20 20:53:29
 176  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-04-04 15:33:01
 177  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-04 15:26:20
 178  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-31 19:15:57
 179  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-31 16:07:41
 180  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-26 14:57:54
 181  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-17 10:27:43
 182  clk, Computer  clk, Computer  Победа  2 : 0  40    2021-03-07 16:14:03
 183  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-03 19:16:58
 184  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-03-02 18:08:57
 185  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-02 14:16:09
 186  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-24 18:26:45
 187  clk, Computer  clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-02-02 17:22:30
 188  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 17:17:48
 189  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 13:14:46
 190  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 10:36:38
 191  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 13:52:56
 192    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-17 17:29:28
 193    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-15 12:23:54
 194    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-13 10:55:06
 195    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-12 15:13:18
 196    clk, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-01-11 17:24:58
 197    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-10 18:38:38
 198    clk, Computer  Победа  2 : 0  50    2021-01-09 17:55:02
 199    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-09 16:19:31
 200    clk, Computer  Победа  1 : 0  40    2021-01-08 16:30:28