Резултати от игрите

Потребителско име: iscar, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  168 : 31  30    2021-03-09 15:09:43
 152  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  171 : 107  30    2021-03-09 21:40:28
 153  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  150 : 152  0    2021-03-09 22:40:27
 154  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  156 : 132  30    2021-03-12 16:50:16
 155  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  152 : 124  30    2021-03-15 13:51:26
 156  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  168 : 133  30    2021-03-15 15:52:23
 157  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  195 : 56  30    2021-03-15 20:16:03
 158  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  160 : 147  30    2021-03-15 21:58:42
 159  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  152 : 81  30    2021-03-16 09:15:28
 160  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  163 : 58  30    2021-03-16 09:48:07
 161  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  92 : 199  0    2021-03-16 14:58:54
 162  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  103 : 218  0    2021-03-18 16:15:58
 163  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  157 : 68  30    2021-03-18 17:55:12
 164  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  64 : 158  0    2021-03-21 21:29:09
 165  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  76 : 151  0    2021-03-23 11:45:21
 166  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  155 : 36  30    2021-03-26 09:01:32
 167  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  189 : 135  30    2021-03-26 11:05:17
 168  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  122 : 231  0    2021-03-26 11:18:44
 169  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  161 : 84  30    2021-03-26 11:27:33
 170  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  168 : 24  30    2021-03-26 19:23:42
 171  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  152 : 93  30    2021-03-26 22:13:49
 172  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  157 : 77  30    2021-03-27 16:07:20
 173  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  153 : 82  30    2021-03-27 17:55:00
 174  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  155 : 100  30    2021-03-29 13:09:42
 175  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  193 : 143  30    2021-04-04 14:02:23
 176  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  77 : 202  0    2021-04-27 15:39:09
 177  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  184 : 114  30    2021-04-28 20:58:01
 178  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  153 : 139  30    2021-04-28 21:09:26
 179  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  157 : 155  30    2021-04-29 08:29:32
 180  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  36 : 151  0    2021-04-29 10:42:30
 181  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  153 : 100  30    2021-04-29 10:59:49
 182  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  17 : 217  0    2021-04-29 21:28:56
 183  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  162 : 96  30    2021-05-19 21:59:39
 184  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  153 : 92  30    2021-05-21 21:48:20
 185  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  161 : 55  30    2021-05-24 15:27:31
 186  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  151 : 130  30    2021-05-28 22:17:25
 187  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  91 : 154  0    2021-05-29 17:10:45
 188  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  154 : 65  30    2021-05-29 20:21:27
 189  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  161 : 121  30    2021-05-30 15:48:52
 190  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  16 : 189  0    2021-06-21 20:37:40
 191  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  159 : 81  30    2021-06-22 20:04:05
 192  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  64 : 151  0    2021-06-22 20:16:59
 193  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  72 : 221  0    2021-06-23 23:32:51
 194  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  153 : 81  30    2021-06-26 21:25:21
 195  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  151 : 67  30    2021-06-26 22:36:41
 196  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  160 : 59  30    2021-06-29 13:35:47
 197  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  166 : 43  30    2021-06-29 14:53:27
 198  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  168 : 65  30    2021-06-29 18:11:18
 199  iscar, Computer  iscar, Computer  Загуба  79 : 220  0    2021-06-29 18:16:29
 200  iscar, Computer  iscar, Computer  Победа  180 : 49  30    2021-06-29 21:05:51