Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    yureah, Computer (Break)  Загуба  2 : 3  0    2016-11-19 20:19:12
 152    yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 3  0    2016-11-21 18:36:46
 153    yureah, Computer (Break)  Загуба  6 : 5  0    2017-03-22 13:24:23
 154    yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  0    2017-09-30 13:00:31
 155    yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 2  0    2017-11-22 12:23:36
 156    yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 2  0    2018-02-09 19:24:50
 157    yureah, Computer (Break)  Загуба  5 : 5  0    2018-09-26 14:04:38
 158    yureah, Computer (Break)  Загуба  5 : 3  0    2018-10-03 11:48:13
 159    yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 4  0    2019-03-16 12:05:55
 160    yureah, Computer (Break)  Загуба  4 : 2  0    2019-03-20 17:43:31
 161    yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 2  0    2019-03-28 11:23:58
 162    yureah, Computer (Break)  Загуба  6 : 1  0    2019-04-04 11:11:45
 163    yureah, Computer (Break)  Загуба  5 : 5  0    2019-04-19 12:28:08
 164    yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2019-04-23 16:56:21
 165    yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 3  0    2019-04-28 14:52:39
 166    yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 3  0    2019-05-07 17:07:22
 167    yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 2  0    2019-06-23 14:10:26
 168    yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 6  0    2019-07-14 20:25:24
 169    yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 2  0    2019-07-23 15:28:52
 170    yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 6  0    2019-08-12 15:38:17
 171    yureah, Computer (Break)  Загуба  2 : 4  0    2020-01-02 12:09:32
 172    yureah, Computer (Break)  Загуба  2 : 2  0    2020-03-03 16:27:27
 173    yureah, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2020-06-16 17:43:21
 174    yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 0  0    2020-06-22 18:57:34
 175    yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 6  0    2020-07-01 12:59:47
 176    yureah, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2020-07-01 13:38:33
 177    yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 6  0    2020-07-30 14:07:40
 178    yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 4  0    2020-12-21 00:59:20
 179    yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 2  0    2020-12-21 12:35:29
 180    yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  0    2021-01-14 15:56:17
 181    yureah, Computer (Break)  Загуба  4 : 3  0    2021-01-21 22:44:45
 182  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  6 : 6  -20    2021-08-17 14:50:17
 183  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 3  -20    2021-08-19 20:45:01
 184  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  4 : 2  -20    2021-09-13 20:33:10
 185  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 5  -20    2021-09-30 20:26:26
 186  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  4 : 1  -20    2021-10-10 13:17:42
 187  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  2 : 1  -20    2021-10-17 20:10:02
 188  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  2 : 1  -20    2021-11-02 20:44:51
 189  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  1 : 2  -20    2021-11-18 17:59:48
 190  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  -20    2021-11-19 15:46:55
 191  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 6  -20    2022-01-03 12:25:59
 192  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 2  -20    2022-01-21 19:29:42
 193  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 2  -20    2022-03-29 19:08:38
 194  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 5  -20    2022-04-08 12:18:59
 195  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 2  -20    2022-05-01 10:13:51
 196  yureah, Computer  yureah, Computer (Break)  Загуба  3 : 5  -20    2022-05-24 19:12:07
 197    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-07-12 17:50:45
 198    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2012-07-10 18:55:15
 199    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-07-08 16:08:15
 200    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2012-07-08 12:50:30