Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-03 14:54:09
 152    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-04 10:30:25
 153    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-04 16:05:26
 154    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-05 07:46:54
 155    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-05-06 09:39:08
 156    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-07 15:45:32
 157    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-08 17:22:58
 158    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-10 07:09:13
 159    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-10 11:07:33
 160    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-05-10 11:32:18
 161    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-05-11 08:38:34
 162    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-05-11 11:23:48
 163    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-05-14 11:15:33
 164    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2018-05-14 12:32:56
 165    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-15 13:02:48
 166    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-05-15 17:33:04
 167    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-05-16 09:15:02
 168    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-16 17:59:28
 169    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-05-17 09:11:59
 170    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-05-27 15:21:08
 171    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-05-28 11:14:59
 172    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-05-28 11:24:04
 173    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-05-29 11:35:01
 174    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-30 14:11:44
 175    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-05-31 08:49:41
 176    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-06-01 11:51:03
 177    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-01 12:31:00
 178    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-04 09:34:43
 179    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-05 10:34:55
 180    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-05 12:06:35
 181    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-06-06 15:33:17
 182    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-06 18:19:09
 183    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-07 09:40:24
 184    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-06-07 11:15:47
 185    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-06-07 11:29:25
 186    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-07 12:58:40
 187    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-06-08 10:07:16
 188    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-08 10:26:41
 189    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-06-08 12:45:09
 190    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-12 10:09:07
 191    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-06-12 15:51:51
 192    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-06-14 07:54:37
 193    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-06-14 11:08:22
 194    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-15 07:51:32
 195    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-17 13:31:02
 196    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2018-06-17 16:51:58
 197    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-06-18 10:43:50
 198    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-06-20 11:36:35
 199    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-21 09:20:27
 200    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-21 09:26:32