Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 12  20    2020-03-10 16:32:46
 152    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 11  20    2020-03-10 16:49:31
 153    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-03-13 22:36:11
 154    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-03-14 22:20:21
 155    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-03-15 20:45:37
 156    CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  20    2020-03-17 22:01:18
 157    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-03-18 21:34:18
 158    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-03-19 22:52:14
 159    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-03-21 21:31:14
 160    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-03-21 22:30:59
 161    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-03-22 21:28:16
 162    CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 11  20    2020-03-24 22:45:13
 163    CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 12  20    2020-03-25 21:52:39
 164    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-03-27 21:35:20
 165    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-03-29 22:22:32
 166    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 5  35    2020-03-30 22:08:22
 167    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-03-31 21:04:19
 168    CTEHATA, Computer  Загуба  6 : 12  20    2020-04-02 23:22:44
 169    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-04-03 21:00:31
 170    CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 12  20    2020-04-06 22:55:21
 171    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 10  35    2020-04-07 20:53:12
 172    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-04-08 23:11:20
 173    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-04-11 21:18:59
 174    CTEHATA, Computer  Победа  13 : 4  35    2020-04-13 22:13:44
 175    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 1  35    2020-04-14 18:35:32
 176    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 4  35    2020-04-15 20:59:06
 177    CTEHATA, Computer  Загуба  8 : 11  20    2020-04-16 23:05:27
 178    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 9  35    2020-04-17 22:42:42
 179    CTEHATA, Computer  Загуба  10 : 11  20    2020-04-18 22:21:52
 180    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 0  35    2020-04-19 21:41:17
 181    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-04-21 20:50:10
 182    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 6  35    2020-04-22 21:33:37
 183    CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 11  20    2020-04-23 21:39:06
 184    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-04-24 22:47:09
 185    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 3  35    2020-04-25 21:22:39
 186    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 2  35    2020-04-26 21:45:57
 187    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 9  35    2020-04-29 20:47:46
 188    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 8  35    2020-04-30 23:49:34
 189    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-05-01 00:40:44
 190    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 7  35    2020-05-02 21:35:23
 191    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 7  35    2020-05-06 18:30:28
 192    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 5  35    2020-05-06 20:56:07
 193    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 2  35    2020-05-06 22:28:38
 194    CTEHATA, Computer  Загуба  5 : 12  20    2020-05-08 21:37:17
 195    CTEHATA, Computer  Загуба  9 : 13  20    2020-05-09 21:05:06
 196    CTEHATA, Computer  Загуба  7 : 12  20    2020-05-10 21:51:08
 197    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 1  35    2020-05-12 22:26:46
 198    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-05-13 21:14:00
 199    CTEHATA, Computer  Победа  11 : 4  35    2020-05-14 21:32:55
 200    CTEHATA, Computer  Победа  12 : 2  35    2020-05-14 22:20:22