Резултати от игрите

Потребителско име: MANOLKA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-10-31 22:51:55
 152    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-01 20:19:50
 153    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-03 19:31:45
 154    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-04 21:43:29
 155    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-05 23:03:28
 156    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-06 19:06:17
 157    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-06 22:39:04
 158    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-07 21:57:27
 159    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-07 22:52:50
 160    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-08 17:16:49
 161    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-08 23:48:17
 162    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-09 14:55:03
 163    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-09 22:13:07
 164    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-11 21:37:42
 165    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-11 23:06:58
 166    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-13 14:51:57
 167    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-13 20:52:15
 168    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-14 22:33:23
 169    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-15 21:32:06
 170    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-16 18:24:59
 171    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-16 23:22:07
 172    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-18 15:43:04
 173    MaNoLkA, Computer  Победа  2 : 0  50    2019-11-18 23:25:10
 174    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-19 23:28:36
 175    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-20 18:45:58
 176    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-20 20:52:43
 177    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-21 22:44:27
 178    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-23 15:13:51
 179    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-23 23:44:30
 180    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-24 22:37:41
 181    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-26 21:01:24
 182    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-11-27 18:37:57
 183    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-27 22:07:08
 184    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-27 22:10:45
 185    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-27 22:16:15
 186    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-11-30 22:27:52
 187    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-02 18:05:45
 188    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-02 20:29:09
 189    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-02 22:56:39
 190    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-03 20:38:43
 191    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-03 22:39:11
 192    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-04 20:19:59
 193    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-05 21:59:52
 194    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-07 20:45:06
 195    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-08 19:39:49
 196    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-08 22:42:22
 197    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-09 22:49:44
 198    MaNoLkA, Computer  Победа  1 : 0  40    2019-12-10 20:09:56
 199    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-11 18:14:40
 200    MaNoLkA, Computer  Загуба  0 : 1  20    2019-12-14 20:26:45