Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  0    2021-03-06 01:17:09
 152  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  0    2021-03-06 01:19:54
 153  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  0    2021-03-06 01:25:55
 154  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 12  0    2021-03-06 01:28:55
 155  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  0    2021-03-06 01:35:35
 156  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 13  0    2021-03-06 01:41:21
 157  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 0  0    2021-03-06 19:40:48
 158  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 10  0    2021-03-07 00:28:58
 159  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-07 00:33:07
 160  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 4  0    2021-03-07 00:37:47
 161  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  0    2021-03-07 00:41:06
 162  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-03-07 00:47:59
 163  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  0    2021-03-07 05:27:35
 164  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  0    2021-03-07 05:31:16
 165  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-09 18:35:21
 166  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  0    2021-03-13 17:44:28
 167  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-07-07 09:40:45
 168  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-11-04 00:43:06
 169  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-04 00:50:07
 170  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-04 00:55:16
 171  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-11-04 00:59:27
 172  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-11-04 01:06:23
 173  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-11-06 21:11:51
 174  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 13  0    2021-11-06 21:21:33
 175  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-11-06 21:24:31
 176  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-06 21:27:03
 177  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-06 21:31:58
 178  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  6 : 12  0    2021-11-06 21:39:34
 179  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-11-06 21:45:56
 180  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-11-06 21:56:21
 181  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-06 22:00:31
 182  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-06 22:04:22
 183  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-06 22:09:18
 184  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-11-06 22:13:34
 185  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-06 22:20:44
 186  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-11-06 22:24:18
 187  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-11-06 22:28:53
 188  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-11-06 22:34:49
 189  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-11-06 22:39:21
 190  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-06 22:48:23
 191  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-06 22:54:59
 192  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 1  20    2021-11-06 23:01:27
 193  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 5  20    2021-11-06 23:06:16
 194  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-11-06 23:12:35
 195  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-11-06 23:17:49
 196  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-06 23:23:32
 197  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-06 23:27:35
 198  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-11-06 23:37:20
 199  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-11-06 23:43:23
 200  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-06 23:48:11