Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-08-24 10:59:58
 152    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-08-24 11:07:38
 153    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-08-24 11:14:49
 154    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-09-01 20:49:09
 155    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-09-19 10:37:12
 156    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-09-19 10:43:42
 157    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-09-19 10:49:52
 158    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-09-19 10:53:16
 159    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-09-28 18:38:46
 160    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-09-28 18:44:33
 161    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-09-28 18:51:21
 162    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-09-28 18:57:21
 163    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-09-28 19:04:32
 164    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-10-05 17:44:50
 165    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-10-05 17:50:06
 166    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-10-05 17:57:26
 167    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-10-05 18:03:39
 168    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-10-05 18:05:54
 169    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-10-05 18:13:20
 170    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-10-05 18:17:48
 171    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-10-05 18:21:09
 172    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-10-05 18:27:56
 173    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-10-05 18:35:27
 174    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-10-09 19:52:40
 175    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-10-15 17:43:46
 176    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-10-15 18:18:47
 177    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2010-11-14 09:25:44
 178    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-14 13:30:41
 179    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-11-14 13:38:06
 180    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-14 13:40:57
 181    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-14 13:45:40
 182    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-11-14 15:25:26
 183    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-18 19:03:17
 184    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-18 19:10:49
 185    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-18 19:14:12
 186    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-11-18 19:41:18
 187    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-11-21 13:42:31
 188    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-23 18:57:25
 189    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-23 19:03:36
 190    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-23 19:07:26
 191    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-24 18:54:31
 192    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-24 19:00:00
 193    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-11-24 19:04:01
 194    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2010-11-26 17:35:34
 195    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-11-26 17:41:46
 196    mkm60, Computer  Победа  1 : 0  40    2010-12-01 19:34:33
 197    mkm60, Computer  Загуба  0 : 1  20    2010-12-01 19:42:46
 198    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-12-02 21:56:20
 199    mkm60, Computer  Победа  2 : 0  50    2010-12-02 22:03:42
 200    mkm60, Computer  Загуба  0 : 2  10    2010-12-02 22:11:30