Резултати от игрите

Потребителско име: mkm60, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  17 : -30 : 13  60    2020-03-11 12:24:21
 152    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  11 : -5 : -6  60    2020-03-11 15:30:59
 153    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  31 : -9 : -22  60    2020-03-20 13:38:02
 154    mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 9 : -16  30    2020-04-24 07:41:20
 155    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  5 : -1 : -4  60    2020-05-10 08:24:21
 156    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  30 : -28 : -2  60    2020-05-10 08:49:58
 157    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  13 : -3 : -10  60    2020-05-10 09:46:18
 158    mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : -1 : 3  30    2020-05-12 08:35:39
 159    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  34 : -6 : -28  60    2020-05-12 09:02:26
 160    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  35 : -29 : -6  60    2020-05-27 13:09:04
 161    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  13 : -8 : -5  60    2020-05-31 15:57:13
 162    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  21 : -11 : -10  60    2020-06-02 09:15:27
 163    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  24 : -9 : -15  60    2020-06-29 08:45:10
 164    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  17 : -21 : 4  60    2020-07-15 08:47:18
 165    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  5 : -3 : -2  60    2020-08-04 08:46:50
 166    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  36 : -25 : -11  60    2020-08-05 09:39:06
 167    mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -3 : 11 : -8  30    2020-08-05 10:10:25
 168    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  18 : -3 : -15  60    2020-08-06 09:42:08
 169    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  14 : -15 : 1  60    2020-08-08 11:13:50
 170    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  20 : -10 : -10  60    2020-08-10 09:31:36
 171    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  51 : -37 : -14  60    2020-08-14 08:58:29
 172    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  19 : -16 : -3  60    2020-08-17 09:21:18
 173    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  30 : -7 : -23  60    2020-08-19 09:55:36
 174    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  13 : -12 : -1  60    2020-08-20 10:04:35
 175    mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 9 : -9  30    2020-08-21 09:18:08
 176    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  17 : -17 : 0  60    2020-08-25 09:07:42
 177    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  18 : -13 : -5  60    2020-09-14 09:17:08
 178    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  13 : -6 : -7  60    2020-09-27 16:07:09
 179    mkm60-> Computer-> Computer  Победа  27 : -16 : -11  60    2020-11-28 16:19:31
 180  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  32 : -29 : -3  50    2021-02-27 20:26:44
 181  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  8 : 4 : -12  50    2021-02-27 20:41:07
 182  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  15 : -12 : -3  0    2021-03-03 10:53:04
 183  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  49 : -30 : -19  0    2021-03-11 16:35:25
 184  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : -14 : 24  0    2021-03-12 08:59:58
 185  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  44 : -35 : -9  0    2021-03-15 13:59:19
 186  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  14 : -32 : 18  0    2021-03-15 14:54:58
 187  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  24 : -7 : -17  0    2021-03-16 08:43:24
 188  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  21 : -12 : -9  0    2021-04-20 15:09:03
 189  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -8 : 15 : -7  0    2021-04-20 19:57:04
 190  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  6 : -5 : -1  0    2021-04-21 12:30:21
 191  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  11 : -6 : -5  0    2021-04-21 13:37:11
 192  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  21 : -6 : -15  0    2021-04-22 16:28:35
 193  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  4 : -9 : 5  0    2021-04-27 11:17:26
 194  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : -5 : 12  0    2021-04-27 15:48:21
 195  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  13 : -3 : -10  0    2021-05-16 16:31:02
 196  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  32 : -23 : -9  40    2021-06-19 17:32:47
 197  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : 12 : -7  5    2021-06-30 09:07:30
 198  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  16 : -5 : -11  40    2021-06-30 09:33:16
 199  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  27 : -19 : -8  40    2021-07-30 19:48:14
 200  mkm60-> Computer-> Computer  mkm60-> Computer-> Computer  Победа  15 : -5 : -10  40    2021-08-01 11:59:41