Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-20 03:51:18
 152    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-21 01:43:14
 153    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-21 01:48:36
 154    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-21 01:53:28
 155    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-21 01:59:17
 156    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 02:04:30
 157    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-21 02:09:45
 158    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-21 02:16:14
 159    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-21 02:20:48
 160    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-21 02:25:13
 161    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-21 02:31:38
 162    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-21 02:36:11
 163    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-21 02:41:38
 164    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 15:19:52
 165    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-21 15:24:28
 166    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 15:29:53
 167    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 15:34:48
 168    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 15:40:17
 169    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-21 15:45:48
 170    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 15:50:57
 171    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-21 20:11:42
 172    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-21 20:17:52
 173    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 20:23:29
 174    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-21 20:29:44
 175    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-21 20:35:29
 176    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 20:41:41
 177    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-21 20:48:06
 178    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-21 20:54:03
 179    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 21:00:06
 180    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 21:06:21
 181    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-21 21:12:57
 182    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-21 21:17:48
 183    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-22 01:53:33
 184    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 01:59:15
 185    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-22 02:03:29
 186    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 02:08:51
 187    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 02:15:44
 188    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-22 02:22:11
 189    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-22 02:27:28
 190    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 02:32:29
 191    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 02:37:05
 192    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 02:42:46
 193    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 02:48:22
 194    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 02:53:23
 195    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-22 02:58:47
 196    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-22 03:05:17
 197    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 03:11:39
 198    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-22 03:16:44
 199    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 03:22:43
 200    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-22 03:27:47