Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 16:17:40
 152  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 2  -5    2022-01-12 16:20:11
 153  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 16:23:14
 154  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:25:47
 155  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 16:29:11
 156  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:32:30
 157  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 16:36:55
 158  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:39:51
 159  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:44:04
 160  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:47:27
 161  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:49:48
 162  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:52:16
 163  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 16:54:29
 164  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 16:57:51
 165  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 17:01:52
 166  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 17:06:38
 167  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 17:09:14
 168  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 17:12:19
 169  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 17:15:50
 170  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 17:19:00
 171  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 17:22:53
 172  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 17:27:56
 173  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-12 17:30:46
 174  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 17:33:14
 175  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 17:36:58
 176  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-12 17:40:15
 177  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  54    2022-01-14 14:20:11
 178  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 14:23:19
 179  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 14:26:51
 180  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 14:29:06
 181  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 14:32:39
 182  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 14:35:33
 183  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 14:38:28
 184  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 14:41:44
 185  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 14:44:21
 186  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 14:48:06
 187  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  54    2022-01-14 14:52:11
 188  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 14:57:44
 189  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 15:00:46
 190  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 15:03:25
 191  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 15:06:08
 192  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 15:09:26
 193  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 15:12:48
 194  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 15:15:16
 195  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 15:18:32
 196  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 15:22:02
 197  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 15:25:43
 198  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-14 15:28:06
 199  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 15:30:49
 200  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 15:35:20