Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-01-28 10:22:54
 152  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2022-01-29 11:28:06
 153  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-02-03 09:22:36
 154  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-02-05 11:35:46
 155  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-02-06 10:21:38
 156  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2022-02-07 10:44:23
 157  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-02-08 12:06:05
 158  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-02-09 13:16:35
 159  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-02-10 14:55:41
 160  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-11 10:02:23
 161  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-02-12 09:59:14
 162  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-02-13 10:31:38
 163  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-02-14 12:27:21
 164  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-02-15 10:14:38
 165  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 8  0    2022-02-18 13:54:58
 166  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-02-19 09:55:04
 167  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2022-02-22 11:07:37
 168  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-02-23 09:55:46
 169  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-02-24 12:00:59
 170  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-02-25 11:29:29
 171  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-02-27 13:08:02
 172  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-02-28 14:22:49
 173  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-03-01 12:20:32
 174  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  2 : 7  0    2022-03-02 12:10:21
 175  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-03-03 09:10:38
 176  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-03-04 15:27:19
 177  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-03-06 10:29:48
 178  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-03-07 09:40:07
 179  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  5 : 3  -20    2022-03-08 11:20:15
 180  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 6  25    2022-03-09 13:26:06
 181  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 3  25    2022-03-10 11:51:54
 182  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-03-11 10:35:07
 183  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 5  25    2022-03-12 11:48:34
 184  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 5  25    2022-03-15 11:33:43
 185  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 7  0    2022-03-16 12:08:29
 186  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 1  -20    2022-03-16 14:24:42
 187  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  5 : 7  0    2022-03-17 13:05:23
 188  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  3 : 7  0    2022-03-18 12:57:11
 189  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 7  0    2022-03-19 10:31:17
 190  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  6 : 8  0    2022-03-20 11:30:10
 191  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2022-03-22 13:03:55
 192  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 4  25    2022-03-23 12:32:30
 193  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 5  25    2022-03-24 13:23:58
 194  clk, Computer  clk, Computer  Победа  8 : 4  25    2022-03-26 14:55:51
 195  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 3  25    2022-03-28 15:17:42
 196  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  6 : 0  -20    2022-03-30 15:45:52
 197  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 1  25    2022-04-04 11:11:29
 198  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  4 : 8  0    2022-04-08 12:12:44
 199  clk, Computer  clk, Computer  Победа  7 : 0  25    2022-04-09 10:44:16
 200  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  3 : 1  -20    2022-04-10 13:23:27