Резултати от игрите

Потребителско име: -OPIUM-, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-04 11:04:24
 152  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-04 11:07:25
 153  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-11-08 10:16:26
 154  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-08 10:18:45
 155  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-10 12:54:58
 156  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-10 12:58:47
 157  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-11 10:59:27
 158  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-11-11 13:19:46
 159  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-11 13:27:15
 160  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-11 13:33:29
 161  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-12 14:48:23
 162  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-12 14:52:02
 163  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-15 12:00:13
 164  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-15 12:04:42
 165  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-16 14:12:09
 166  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-16 14:15:50
 167  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-18 10:54:43
 168  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-18 10:57:10
 169  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-11-18 12:38:27
 170  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-18 14:42:16
 171  -opium-, Computer  -opium-, DGV1  Победа  1 : 0  30    2021-11-18 14:45:10
 172  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-11-18 14:59:36
 173  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-18 15:02:00
 174  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-23 13:27:21
 175  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-23 13:29:24
 176  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 10:25:34
 177  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 10:27:55
 178  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-24 10:37:12
 179  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 10:39:35
 180  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  2 : 0  35    2021-11-24 10:42:11
 181  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-24 10:45:24
 182  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-11-24 10:48:09
 183  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-25 18:34:15
 184  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-11-25 18:37:41
 185  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-02 13:44:14
 186  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-02 13:46:24
 187  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-03 14:25:36
 188  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-03 14:28:07
 189  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-03 14:30:17
 190  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 2  -5    2021-12-03 14:36:27
 191  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-03 14:41:24
 192  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-03 15:02:48
 193  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-03 15:05:36
 194  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-14 14:05:14
 195  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-12-14 14:32:20
 196  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-15 13:51:27
 197  -opium-, Computer  -opium-, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  0    2021-12-15 13:52:37
 198  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Победа  1 : 0  30    2021-12-31 11:54:33
 199  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-06 11:43:10
 200  -opium-, Computer  -opium-, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-06 13:54:18