Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-19 09:14:27
 152    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-19 09:18:58
 153    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-19 09:29:03
 154    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-04-19 13:24:33
 155    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-19 16:16:27
 156    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-04-20 08:39:57
 157    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-20 11:28:55
 158    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-24 08:21:15
 159    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-25 09:12:05
 160    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-25 09:20:54
 161    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-04-25 11:55:43
 162    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-25 16:04:50
 163    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-26 14:08:39
 164    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-26 14:18:28
 165    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 10:20:22
 166    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-27 10:36:21
 167    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 5  20    2018-04-27 12:52:35
 168    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 13:00:22
 169    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-28 16:15:06
 170    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2018-04-28 16:21:59
 171    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-30 11:11:22
 172    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 08:16:14
 173    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-02 09:18:49
 174    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 15:46:57
 175    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-05-02 15:55:12
 176    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-03 07:19:27
 177    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-03 09:07:12
 178    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-03 09:15:17
 179    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 3  20    2018-05-03 11:53:32
 180    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-03 12:29:18
 181    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-03 14:54:09
 182    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-04 10:30:25
 183    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-04 16:05:26
 184    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-05 07:46:54
 185    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-05-06 09:39:08
 186    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-05-07 15:45:32
 187    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 2  20    2018-05-08 12:51:20
 188    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-08 17:22:58
 189    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-10 07:09:13
 190    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-05-10 09:07:40
 191    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  6 : 1  20    2018-05-10 09:16:28
 192    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-10 11:07:33
 193    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 1  20    2018-05-10 11:11:00
 194    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 1  20    2018-05-10 11:18:36
 195    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-05-10 11:32:18
 196    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-05-11 08:38:34
 197    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-05-11 11:23:48
 198    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 2  20    2018-05-14 08:42:20
 199    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-05-14 11:15:33
 200    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2018-05-14 12:32:56