Резултати от игрите

Потребителско име: Maraia, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  Победа  161 : 122  0    2021-04-28 12:58:58
 152  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> nedev, Computer  Победа  201 : 74  0    2021-04-28 13:08:35
 153  JIMBO, Maraia-> nedev, Computer  JIMBO, Maraia-> AMIG0, vh1  Победа  274 : 57  0    2021-04-28 13:21:13
 154  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> phnompen1, Computer  Победа  169 : 129  0    2021-04-28 13:59:47
 155  JIMBO, Maraia-> phnompen1, Computer  JIMBO, Maraia-> phnompen1, ilievivan1  Победа  155 : 56  0    2021-04-28 14:12:03
 156  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Salemslot7, Liongb  Загуба  149 : 165  0    2021-05-12 12:02:02
 157  JIMBO, Maraia-> Salemslot7, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  Победа  158 : 48  0    2021-05-12 12:09:37
 158  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Yovkov, ceco1968  Загуба  143 : 155  0    2021-05-12 12:25:49
 159  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Stoyanov_9, _SILENT_An  Победа  155 : 65  0    2021-05-12 16:19:03
 160  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  Победа  203 : 130  0    2021-05-14 15:23:51
 161  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  Победа  164 : 113  0    2021-05-14 15:35:54
 162  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  Победа  170 : 111  0    2021-05-14 15:46:05
 163  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  Победа  155 : 51  0    2021-05-14 15:55:22
 164  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> FGuser0225, ivanaD8040  Победа  162 : 124  0    2021-05-14 16:08:39
 165  JIMBO, Maraia-> FGuser0225, ivanaD8040  JIMBO, Maraia-> Computer, ivanaD8040  Загуба  153 : 157  0    2021-05-14 16:24:34
 166  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> peryn, Computer  Победа  164 : 74  0    2021-05-17 16:28:54
 167  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> dida13, aparat - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  157 : 91  0    2021-05-18 16:40:39
 168  JIMBO, Maraia-> dida13, aparat  JIMBO, Maraia-> dida13, aparat - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  159 : 150  0    2021-05-18 16:54:58
 169  JIMBO, Maraia-> dida13, Computer  JIMBO, Maraia-> dida13, Vihar_38 - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  179 : 126  0    2021-05-18 17:09:47
 170  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> ceco1968, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  162 : 66  0    2021-05-19 16:24:42
 171  JIMBO, Maraia-> ceco1968, Liongb  JIMBO, Maraia-> ceco1968, Liongb  Загуба  37 : 160  0    2021-05-19 16:31:09
 172  JIMBO, Maraia-> ceco1968, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  174 : 60  0    2021-05-19 16:40:59
 173  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> lola730835, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  166 : 130  0    2021-05-21 14:51:49
 174  JIMBO, Maraia-> lola730835, Computer  JIMBO, Maraia-> lola730835, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  174 : 134  0    2021-05-21 15:05:28
 175  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  154 : 44  0    2021-05-21 15:12:43
 176  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Lussie, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  179 : 39  0    2021-05-21 15:22:08
 177  JIMBO, Maraia-> Lussie, scalnia  JIMBO, Maraia-> Lussie, scalnia - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  181 : 32  0    2021-05-21 15:29:08
 178  JIMBO, Maraia-> Lussie, scalnia  JIMBO, Maraia-> Lussie, scalnia  Загуба  79 : 194  0    2021-05-21 15:38:07
 179  JIMBO, Maraia-> Lussie, scalnia  JIMBO, Maraia-> Lussie, scalnia - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  155 : 138  0    2021-05-21 15:49:16
 180  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  166 : 154  0    2021-05-25 15:50:57
 181  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> police4, SOMSI1 - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  169 : 56  0    2021-05-25 16:01:28
 182  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> kolio1112, ivanivan22  Загуба  74 : 181  0    2021-05-26 15:40:42
 183  JIMBO, Maraia-> kolio1112, ivanivan22  JIMBO, Maraia-> kolio1112, ivanivan22  Загуба  141 : 167  0    2021-05-26 15:56:36
 184  JIMBO, Maraia-> Computer, ivanivan22  FORU_18, ivanivan22-> Maraia, ddzzss  Загуба  120 : 159  0    2021-05-26 16:09:28
 185  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> stefanyana, Computer  Загуба  92 : 246  0    2021-06-02 16:27:49
 186  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  Загуба  126 : 151  0    2021-06-02 16:41:10
 187  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  152 : 32  0    2021-06-09 14:58:04
 188  JIMBO, Maraia-> scalnia, Computer  JIMBO, Maraia-> scalnia, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  153 : 27  0    2021-06-09 15:05:05
 189  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> FGuser0270, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  173 : 90  0    2021-06-09 15:14:55
 190  JIMBO, Maraia-> FGuser0270, bob123  JIMBO, Maraia-> FGuser0270, bob123  Загуба  131 : 152  0    2021-06-09 15:27:46
 191  JIMBO, Maraia-> FGuser0270, bob123  JIMBO, Maraia-> FGuser0270, bob123  Загуба  127 : 170  0    2021-06-09 15:37:10
 192  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  163 : 101  0    2021-06-10 15:31:25
 193  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> FGuser0285, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  176 : 131  0    2021-06-10 15:43:43
 194  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> FGuser0285, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  151 : 125  0    2021-06-10 15:55:46
 195  JIMBO, Maraia-> FGuser0285, Computer  JIMBO, Maraia-> FGuser0285, Romano  Загуба  109 : 153  0    2021-06-10 16:08:25
 196  JIMBO, Maraia-> FGuser0285, Romano  JIMBO, Maraia-> Computer, Romano - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  156 : 115  0    2021-06-10 16:16:15
 197  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  157 : 72  0    2021-06-11 15:27:31
 198  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  177 : 63  0    2021-06-11 15:38:23
 199  JIMBO, Maraia-> Computer, Computer  JIMBO, Maraia-> Mihailar1, Computer  Загуба  71 : 155  0    2021-06-14 16:15:54
 200  JIMBO, Maraia-> Mihailar1, Computer  JIMBO, Maraia-> Mihailar1, Pumi - Disqualified ( duplicate IP Address )  Загуба  155 : 106  0    2021-06-14 16:31:08