Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-12 01:02:45
 152    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2012-04-12 22:29:02
 153    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 10:20:47
 154    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:36:45
 155    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-04-14 10:45:55
 156    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 10:53:43
 157    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2012-04-14 12:18:04
 158    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2012-04-14 14:15:46
 159    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2012-04-14 14:42:59
 160    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 14:50:41
 161    Ateop, maq71  Загуба  4 : 7  20    2013-03-10 21:45:39
 162    Ateop, maq71  Загуба  3 : 7  20    2013-03-11 22:17:35
 163    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-09-11 11:08:31
 164    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-15 05:57:21
 165    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-16 11:55:03
 166    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-22 15:24:22
 167    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-22 21:08:29
 168    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-23 07:02:19
 169    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-27 10:33:48
 170    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-28 11:46:40
 171    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-29 11:15:41
 172    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-29 11:24:17
 173    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-30 11:51:33
 174    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 4  20    2016-10-03 11:59:08
 175    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 0  20    2016-10-03 12:02:45
 176    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-03 15:23:13
 177    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 1  20    2016-10-05 10:58:01
 178    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-12 16:53:12
 179    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-10-18 18:07:03
 180    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-11-14 17:15:49
 181    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-04 14:14:19
 182    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-06 09:36:11
 183    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-06 12:08:41
 184    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-09 10:03:26
 185    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-01-02 15:48:33
 186    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-05 16:28:34
 187    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-16 06:06:59
 188    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-19 11:58:28
 189    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-29 11:38:28
 190    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-15 13:08:16
 191    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:40:50
 192    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:49:04
 193    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-20 11:24:11
 194    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-22 09:55:13
 195    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:01:10
 196    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:10:00
 197    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-01 09:22:24
 198    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-18 11:55:38
 199    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-21 09:39:46
 200    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-03-22 09:09:21