Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 6 : 0 : 1  10    2021-10-27 00:00:40
 152  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 3 : 0 : 5  10    2021-11-04 20:52:32
 153  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 6 : 0  10    2021-11-07 20:33:49
 154  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 0 : 3 : 10  10    2021-11-13 19:05:14
 155  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 4 : 0 : 8  10    2021-11-17 23:26:12
 156  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : -1 : 4 : 8  10    2021-11-25 19:56:01
 157  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 5 : 0 : -1  10    2021-11-26 23:30:49
 158  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 1 : 9 : 0  10    2021-12-14 20:51:35
 159  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 3 : 9 : 0  10    2021-12-15 23:09:28
 160  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 6 : 0 : 4  10    2021-12-21 21:53:07
 161  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 6 : -1 : 1  10    2021-12-24 22:34:12
 162  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 2 : 0 : 4  10    2022-01-18 00:01:46
 163  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 6 : 2  10    2022-01-18 22:29:10
 164  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 9 : 4 : 0  10    2022-02-05 01:13:12
 165  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 0 : 0  10    2022-02-06 00:19:40
 166    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 4 : 0 : 11  20    2021-01-10 22:28:29
 167    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 6 : 6 : 0  20    2021-01-11 18:45:54
 168    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 7 : -1 : 4  20    2021-01-12 21:31:00
 169  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 6 : 0 : 2  20    2021-01-25 21:58:04
 170  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 7 : 7 : 0  20    2021-02-04 21:44:02
 171  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 7 : 0 : 4  20    2021-02-06 18:35:47
 172  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : 4 : -1  20    2021-02-08 19:58:18
 173  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 5 : 0  20    2021-02-08 22:42:24
 174  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 2 : 10  20    2021-02-10 22:09:16
 175  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  9 : 11 : 0 : 0  20    2021-02-11 21:50:31
 176  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 4 : 0 : 1  20    2021-02-23 21:35:33
 177  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 10 : 0  20    2021-03-03 23:49:25
 178  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 8 : -1 : -1  20    2021-03-05 21:03:34
 179  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 1 : -1 : 3  20    2021-03-10 21:06:07
 180  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 0 : 9 : 5  20    2021-03-12 20:34:19
 181    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 0 : 7  30    2009-12-20 00:21:34
 182    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 5 : 7  30    2010-01-19 23:13:44
 183    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 0 : 3  30    2010-02-23 20:29:19
 184    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 6 : 2 : 1  30    2010-04-12 20:26:23
 185    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 8 : 2  30    2010-05-13 21:47:01
 186    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 1 : 5  30    2010-05-19 21:14:01
 187    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 0 : 2 : 2  30    2010-07-07 21:23:25
 188    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 3 : 8 : 5  30    2010-08-14 20:38:02
 189    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0 : 2  30    2010-09-27 22:45:04
 190    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 7 : 7 : 6  30    2010-11-23 00:31:12
 191    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 9 : 4  30    2010-12-08 18:49:34
 192    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  19 : 19 : 20 : 19  30    2011-02-10 23:03:34
 193    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 1 : 0 : 3  30    2012-03-15 20:46:22
 194    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 2 : 5 : 9  30    2016-06-12 23:02:35
 195    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  14 : 17 : 15 : 13  30    2017-03-24 23:33:07
 196    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 3 : 5  30    2020-11-22 21:35:30
 197    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 8 : 4  30    2020-12-07 23:00:47
 198    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 6 : 4 : 4  30    2020-12-12 21:25:22
 199    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 5 : 7  30    2020-12-20 20:14:31
 200    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 8 : 5 : 1  30    2020-12-20 22:39:58