Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 13:06:54
 152  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:05:53
 153  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:14:20
 154  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:17:54
 155  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:28:15
 156  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:34:29
 157  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:36:52
 158  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:39:03
 159  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:41:02
 160  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:48:27
 161  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 15:58:28
 162  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 16:04:01
 163  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 16:05:47
 164  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:17:36
 165  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:19:33
 166  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:22:41
 167  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:24:39
 168  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:32:25
 169  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:35:57
 170  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:40:03
 171  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:42:09
 172  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 17:52:16
 173  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 18:00:07
 174  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 18:11:44
 175  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 18:13:38
 176  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 18:24:34
 177  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 19:49:37
 178  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 19:57:23
 179  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 20:13:22
 180  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 20:21:50
 181  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 20:45:11
 182  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 20:55:38
 183  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-21 21:00:45
 184  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-22 17:59:11
 185  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-22 18:04:03
 186  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-22 18:06:10
 187  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-22 18:12:10
 188  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-22 18:50:56
 189  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 17:43:45
 190  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 18:01:42
 191  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 18:07:31
 192  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 18:10:32
 193  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 18:12:18
 194  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 18:26:27
 195  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 18:30:31
 196  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 18:32:56
 197  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-23 18:49:21
 198  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-24 13:22:34
 199  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-24 13:25:10
 200  torga, Computer  torga, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -50    2021-02-24 14:26:19