Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-07 10:39:09
 152    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-07-22 17:25:06
 153    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-29 13:56:29
 154    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-07-30 10:20:39
 155    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-07-31 14:52:12
 156    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-05 13:15:06
 157    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-08-11 11:54:50
 158    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-13 11:22:19
 159    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-08-26 16:32:54
 160    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-09 12:41:36
 161    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-09 13:50:43
 162    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-11 10:49:47
 163    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-09-14 10:40:16
 164    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-17 09:45:53
 165    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-09-20 12:06:10
 166    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-09-21 12:09:21
 167    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2020-09-25 11:16:27
 168    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-30 09:36:30
 169    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-10-19 11:43:06
 170    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-10-21 09:15:45
 171    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-10-23 08:20:30
 172    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-10-26 12:21:54
 173    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-10-28 07:12:37
 174    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-11-30 12:15:32
 175    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-12-02 13:00:32
 176    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-12-04 10:58:30
 177    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-12-15 10:44:48
 178    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-12-17 12:07:17
 179    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-12-19 11:56:26
 180    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2021-01-03 17:20:09
 181    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2021-01-06 16:24:12
 182    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2021-01-07 12:53:07
 183    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-13 15:48:08
 184    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-01-15 11:16:10
 185    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-16 12:16:57
 186    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-01-16 17:24:20
 187    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-01-18 13:48:34
 188    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-01-18 17:14:52
 189    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-01-21 14:41:13
 190  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-30 11:54:08
 191  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-01 11:14:12
 192  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-04 15:42:09
 193  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-05 08:29:18
 194  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-05 16:52:49
 195  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-09 15:03:21
 196  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-14 11:17:37
 197  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-02-15 10:59:04
 198  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 08:30:44
 199  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-02-19 16:57:27
 200  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-20 17:09:07