Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2018-06-14 07:44:48
 152    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-06-14 07:54:37
 153    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 5  20    2018-06-14 09:11:04
 154    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  2 : 3  20    2018-06-14 11:02:01
 155    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-15 07:51:32
 156    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2018-06-17 16:51:58
 157    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2018-06-18 10:18:14
 158    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-06-18 10:43:50
 159    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  0    2018-06-18 11:06:49
 160    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2018-06-18 15:06:35
 161    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  3 : 1  20    2018-06-19 08:14:51
 162    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 4  20    2018-06-19 10:03:57
 163    Ateop, zuzi977  Загуба  5 : 7  20    2018-06-21 06:58:35
 164    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-21 09:20:27
 165    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-21 09:26:32
 166    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-22 07:26:14
 167    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 6  20    2018-06-22 10:02:32
 168    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-25 10:07:44
 169    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 3  20    2018-06-26 10:23:27
 170    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-27 16:27:35
 171    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-07-06 11:21:27
 172    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-07-09 11:26:43
 173    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 4  0    2018-07-13 18:41:01
 174    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-09-25 14:12:10
 175    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 3  20    2018-09-26 10:21:32
 176    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-10-12 07:53:51
 177    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 2  20    2018-10-16 10:18:38
 178    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-10-18 10:02:15
 179    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-10-19 10:14:03
 180    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-11-08 10:33:54
 181    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-09 12:24:20
 182    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-12 09:25:12
 183    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 3  20    2018-11-14 12:58:15
 184    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-14 13:04:45
 185    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2018-11-19 10:51:57
 186    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-11-19 13:14:21
 187    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-23 10:21:17
 188    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-11-24 10:12:42
 189    Ateop, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2018-11-26 10:36:11
 190    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-27 08:59:28
 191    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-11-27 13:13:36
 192    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0  20    2018-11-28 12:02:15
 193    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-11-28 12:17:54
 194    Ateop, Computer (Break)  Загуба  0 : 5  0    2019-01-06 17:10:27
 195    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-01-12 15:25:43
 196    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-01-27 17:13:04
 197    Ateop, Computer (Break)  Загуба  5 : 3  0    2019-03-27 07:10:15
 198    Ateop, Computer (Break)  Загуба  3 : 3  0    2019-04-01 07:09:27
 199    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-04-20 08:53:27
 200    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-04-29 08:44:56