Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-08-23 20:20:47
 152    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-09-03 11:52:29
 153    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-08 17:51:16
 154    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-09-11 14:56:45
 155    clk, Computer  Загуба  0 : 2  10    2020-09-24 18:17:44
 156    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-16 17:06:13
 157    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-16 19:15:37
 158    clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2020-10-19 15:39:34
 159    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-27 09:26:16
 160    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-28 16:04:36
 161    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-29 15:24:18
 162    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-31 10:22:22
 163    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-02 16:57:10
 164    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-17 14:09:20
 165    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-27 18:29:42
 166    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-30 11:29:55
 167    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 16:30:02
 168    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-05 12:11:38
 169    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-05 16:49:37
 170    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-06 15:25:08
 171    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-09 16:19:31
 172    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-10 18:38:38
 173    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-12 15:13:18
 174    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-15 12:23:54
 175  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 13:52:56
 176  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 10:36:38
 177  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 13:14:46
 178  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 17:17:48
 179  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-24 18:26:45
 180  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-02 14:16:09
 181  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-17 10:27:43
 182  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-04 15:26:20
 183  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-20 20:53:29
 184  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-21 20:46:05
 185  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-23 15:19:39
 186  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  -20    2021-05-19 22:04:50
 187  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-20 15:26:43
 188  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-27 20:06:11
 189  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 18:05:06
 190  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 20:17:37
 191  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 15:56:34
 192  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 19:49:26
 193  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-20 18:51:36
 194  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-30 18:32:04
 195  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-30 18:23:29
 196  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-05 15:35:55
 197  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-07 14:29:35
 198  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-12 11:51:18
 199  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-13 14:08:41
 200  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-15 13:10:52