Резултати от игрите

Потребителско име: WORLD-L0VE, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  151 : 72  60    2021-02-03 22:00:09
 152  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  178 : 102  60    2021-02-03 22:08:57
 153  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  157 : 100  60    2021-02-03 22:17:14
 154  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  170 : 116  60    2021-02-03 22:26:08
 155  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  167 : 108  60    2021-02-03 22:35:42
 156  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  167 : 98  60    2021-02-03 22:49:50
 157  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  163 : 83  60    2021-02-03 22:58:45
 158  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  163 : 105  60    2021-02-03 23:09:34
 159  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  156 : 50  60    2021-02-03 23:17:09
 160  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  219 : 117  60    2021-02-03 23:28:40
 161  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  Победа  153 : 66  60    2021-02-03 23:33:58
 162  AZIATKA, World-L0VE-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  155 : 118  60    2021-02-03 23:45:16
 163  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  156 : 71  60    2021-02-03 23:54:47
 164  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 98  60    2021-02-04 00:05:53
 165  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  157 : 71  60    2021-02-04 00:13:42
 166  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  159 : 111  50    2021-02-04 22:40:42
 167  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 98  50    2021-02-04 22:49:22
 168  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  168 : 19  50    2021-02-04 22:56:47
 169  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  160 : 109  50    2021-02-04 23:07:23
 170  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  157 : 60  50    2021-02-04 23:14:16
 171  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  167 : 48  50    2021-02-04 23:20:02
 172  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  159 : 97  50    2021-02-04 23:31:42
 173  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  162 : 103  50    2021-02-04 23:41:51
 174  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  178 : 71  50    2021-02-04 23:49:22
 175  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  153 : 95  50    2021-02-04 23:59:14
 176  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  154 : 117  50    2021-02-05 22:23:57
 177  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  222 : 73  50    2021-02-05 22:34:07
 178  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  173 : 69  50    2021-02-05 22:41:32
 179  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  187 : 88  50    2021-02-05 22:51:50
 180  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  187 : 82  50    2021-02-05 23:03:14
 181  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  154 : 83  50    2021-02-05 23:10:29
 182  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  151 : 113  50    2021-02-05 23:18:03
 183  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  162 : 86  50    2021-02-05 23:25:51
 184  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  153 : 87  50    2021-02-05 23:34:48
 185  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  156 : 84  50    2021-02-05 23:41:20
 186  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  154 : 102  50    2021-02-05 23:52:12
 187  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  159 : 104  50    2021-02-06 00:02:25
 188  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> FGuser0072, FGuser0069  Победа  157 : 109  50    2021-02-06 00:14:09
 189  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  155 : 65  50    2021-02-06 00:22:12
 190  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  177 : 71  50    2021-02-07 21:19:37
 191  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  167 : 85  50    2021-02-07 21:28:05
 192  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> FGuser0040, FGuser0161  Победа  157 : 104  50    2021-02-07 21:38:04
 193  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  159 : 17  50    2021-02-07 21:43:57
 194  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  158 : 70  50    2021-02-07 21:51:54
 195  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  152 : 112  50    2021-02-07 22:02:17
 196  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> FGuser0040, FGuser0161  Победа  189 : 134  50    2021-02-07 22:12:04
 197  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  164 : 95  50    2021-02-07 22:24:30
 198  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  155 : 27  50    2021-02-07 22:30:14
 199  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> FGuser0040, FGuser0161  Победа  159 : 111  50    2021-02-07 22:36:35
 200  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  World-L0VE, AZIATKA-> Computer, Computer  Победа  188 : 72  50    2021-02-07 22:44:50