Резултати от игрите

Потребителско име: max_5, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  max_5, Fgusr4321-> onia, Computer  max_5, Fgusr4321-> onia, Computer  Победа  41 : 0  68    2021-10-29 19:12:33
 152  dimitar695, Computer-> max_5, Computer  dimitar695, mitko_leo-> max_5, Computer  Загуба  0 : 31  0    2021-10-31 18:23:17
 153  dimitar695, mitko_leo-> max_5, noti_pp  dimitar695, Computer-> max_5, noti_pp (Break)  Загуба  0 : 20  -20    2021-10-31 18:29:40
 154  imi0703, Fgusr4321-> DimityrN, max_5  imi0703, Fgusr4321-> DimityrN, max_5 (Break)  Загуба  0 : 35  -20    2021-11-01 18:50:01
 155  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  Победа  16 : 0  86    2021-11-03 19:03:57
 156  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  36 : 0  40    2021-11-04 14:14:29
 157  IGN3, dimitar695-> hrisy, max_5  IGN3, dimitar695-> Computer, max_5  Загуба  0 : 25  0    2021-11-07 12:14:12
 158  IGN3, dimitar695-> Computer, max_5  valentino3, max_5-> Computer, Computer  Победа  45 : 0  129    2021-11-07 12:34:25
 159  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  40 : 0  40    2021-11-10 17:38:51
 160  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  21 : 0  40    2021-11-10 17:51:18
 161  never, Computer-> max_5, Computer  never, mitko_leo-> max_5, Computer  Победа  40 : 0  92    2021-11-11 18:28:47
 162  never, mitko_leo-> max_5, Computer  never, mitko_leo-> max_5, popisan2 (Break)  Загуба  11 : 0  -20    2021-11-11 18:32:15
 163  Valq888, popisan2-> nedko12, max_5  Valq888, popisan2-> nedko12, max_5  Загуба  0 : 1  0    2021-11-15 18:28:54
 164  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  25 : 0  40    2021-11-15 18:55:24
 165  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  max_5, Computer-> Computer, mitko_leo  Загуба  0 : 12  0    2021-11-17 18:24:40
 166  max_5, Computer-> Computer, mitko_leo  max_5, Computer-> Fgusr4321, mitko_leo  Победа  4 : 0  86    2021-11-17 18:38:14
 167  max_5, Computer-> Fgusr4321, mitko_leo  max_5, kinik-> Fgusr4321, Computer  Победа  50 : 0  125    2021-11-17 18:58:08
 168  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  Победа  35 : 0  86    2021-11-18 18:29:29
 169  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  Победа  51 : 0  86    2021-11-18 18:42:25
 170  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  mitko_leo, Neron-> max_5, Computer  Загуба  0 : 14  0    2021-11-18 18:57:48
 171  never, Computer-> max_5, Computer  never, king61-> max_5, Plamen98  Загуба  0 : 16  0    2021-11-21 18:09:00
 172  never, king61-> max_5, Plamen98  never, king61-> max_5, Plamen98  Победа  49 : 0  132    2021-11-21 18:28:37
 173  never, king61-> max_5, Plamen98  never, king61-> max_5, Plamen98  Загуба  0 : 37  0    2021-11-21 18:48:49
 174  never, king61-> max_5, Computer  never, king61-> max_5, mag65  Победа  12 : 0  132    2021-11-21 19:08:46
 175  never, Computer-> max_5, Computer  never, pkpaul-> max_5, Computer  Победа  6 : 0  92    2021-11-21 19:25:11
 176  chery1, Computer-> max_5, Computer  chery1, Computer-> max_5, Computer  Победа  24 : 0  84    2021-11-22 13:01:47
 177  chery1, Computer-> max_5, Computer  chery1, Computer-> max_5, Computer  Победа  19 : 0  84    2021-11-22 13:17:24
 178  nedko12, Neron-> popisan2, max_5  nedko12, Neron-> popisan2, max_5  Загуба  0 : 26  0    2021-11-23 18:45:58
 179  never, Computer-> max_5, Computer  never, mag65-> max_5, Ambyr (Reconnect)  Загуба  0 : 20  0    2021-11-24 18:40:51
 180  never, mag65-> max_5, Ambyr  max_5, Computer-> mag65, never  Загуба  0 : 9  0    2021-11-24 19:01:51
 181  Pancho123, Computer-> max_5, Computer  max_5, Computer-> Computer, Computer  Победа  28 : 0  96    2021-11-25 18:54:22
 182  dimitar695, IGN3-> max_5, mag65  dimitar695, IGN3-> max_5, Computer (Break)  Загуба  0 : 25  -20    2021-11-27 18:15:35
 183  mitko_leo, Computer-> max_5, Computer  mitko_leo, popisan2-> max_5, Liubo65  Загуба  0 : 16  0    2021-11-28 18:45:05
 184  mitko_leo, popisan2-> max_5, Liubo65  mitko_leo, popisan2-> max_5, samvkashta  Победа  9 : 0  106    2021-11-28 19:04:05
 185  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, Computer-> never, Computer  Загуба  0 : 24  0    2021-12-06 17:44:19
 186  max_5, Computer-> never, Computer  max_5, Neron-> never, Computer  Загуба  0 : 14  0    2021-12-06 18:01:57
 187  max_5, Neron-> never, Computer  max_5, Computer-> never, TEOSbg  Загуба  0 : 1  0    2021-12-06 18:20:56
 188  max_5, Computer-> never, Computer  max_5, dimitar695-> never, Computer  Загуба  0 : 17  0    2021-12-06 18:38:06
 189  max_5, Computer-> never, Computer  max_5, Neron-> never, onia  Победа  13 : 0  92    2021-12-06 18:55:12
 190  max_5, Neron-> never, Computer  max_5, Computer-> never, Computer  Загуба  0 : 5  0    2021-12-06 19:13:45
 191  max_5, FGuser0215-> Fgusr4321, dimitar695  max_5, FGuser0215-> Fgusr4321, IGN3  Победа  30 : 0  133    2021-12-07 18:23:45
 192  max_5, FGuser0215-> Fgusr4321, IGN3  max_5, popisan2-> Fgusr4321, IGN3  Победа  17 : 0  118    2021-12-07 18:46:07
 193  never, dimitar695-> Computer, max_5  never, dimitar695-> bat-toli, max_5  Загуба  0 : 20  0    2021-12-08 17:57:53
 194  never, dimitar695-> bat-toli, max_5  never, dimitar695-> bat-toli, max_5  Победа  4 : 0  145    2021-12-08 18:16:33
 195  never, Computer-> bat-toli, max_5  never, Computer-> bat-toli, max_5  Победа  66 : 0  93    2021-12-08 18:31:47
 196  never, Computer-> Computer, max_5  never, Computer-> Computer, max_5 (Break)  Загуба  4 : 0  -20    2021-12-08 18:42:43
 197  max_5, Computer-> Computer, Computer  max_5, REGARDETO-> Fgusr4321, hrisy  Победа  14 : 0  40    2021-12-08 19:06:16
 198  never, max_5-> hrisy, mayora  never, max_5-> bobokob, mayora  Победа  15 : 0  100    2021-12-09 18:19:26
 199  never, max_5-> bobokob, mayora  never, max_5-> bobokob, mayora (Break)  Загуба  17 : 0  -20    2021-12-09 18:40:13
 200  never, max_5-> bobokob, Computer  never, max_5-> bobokob, IGN3 (Break)  Загуба  0 : 17  -20    2021-12-09 18:50:52