Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151    clk, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-09 16:19:31
 152    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-10 18:38:38
 153    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-12 15:13:18
 154    clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-15 12:23:54
 155  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-26 13:52:56
 156  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 10:36:38
 157  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 13:14:46
 158  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-01-31 17:17:48
 159  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-02-24 18:26:45
 160  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-02 14:16:09
 161  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-03-17 10:27:43
 162  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-04 15:26:20
 163  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-20 20:53:29
 164  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-21 20:46:05
 165  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-04-23 15:19:39
 166  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-20 15:26:43
 167  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-05-27 20:06:11
 168  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 18:05:06
 169  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-03 20:17:37
 170  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 15:56:34
 171  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-06 19:49:26
 172  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-06-20 18:51:36
 173  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-07-30 18:32:04
 174  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-08-30 18:23:29
 175  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-05 15:35:55
 176  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-07 14:29:35
 177  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-12 11:51:18
 178  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-13 14:08:41
 179  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-15 13:10:52
 180  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-17 14:29:52
 181  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-09-30 11:52:24
 182  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-02 13:55:49
 183  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-03 13:26:15
 184  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-07 12:16:36
 185  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-07 12:20:12
 186  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-11 13:18:09
 187  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-13 15:26:46
 188  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-17 12:59:44
 189  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-19 16:08:19
 190  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-10-31 15:57:13
 191  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-12 09:33:11
 192  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-22 13:17:30
 193  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 13:05:26
 194  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-11-24 13:12:50
 195  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-21 13:52:24
 196  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-21 13:56:34
 197  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2021-12-26 13:50:34
 198  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-06 13:08:48
 199  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-08 13:04:58
 200  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  0 : 1  0    2022-01-15 14:20:13