Резултати от игрите

Потребителско име: CLK, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-02-03 09:22:36
 152  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 7  0    2022-06-15 10:33:53
 153    CLK, Computer  Загуба  1 : 8  20    2013-06-11 12:03:38
 154    CLK, Computer  Загуба  1 : 8  20    2013-06-13 18:15:09
 155    CLK, Computer  Загуба  1 : 8  20    2014-03-28 09:21:32
 156    CLK, Computer  Загуба  1 : 8  20    2014-07-13 10:08:52
 157    CLK, Computer  Загуба  1 : 8  20    2014-11-24 09:24:09
 158    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2015-04-08 10:47:33
 159    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2015-09-16 09:23:37
 160    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2015-10-08 11:34:43
 161    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2015-11-25 09:35:01
 162    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2016-02-11 09:45:31
 163    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2017-06-16 09:11:18
 164    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2018-02-25 14:39:12
 165    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2018-03-23 08:37:48
 166    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2020-08-12 10:40:16
 167    clk, Computer  Загуба  1 : 8  20    2021-01-08 10:40:47
 168  clk, Computer  clk, Computer  Загуба  1 : 8  0    2021-11-15 15:11:23
 169    CLK, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 0  20    2013-05-06 16:59:46
 170    CLK, Computer (Break)  Загуба  2 : 0  0    2014-09-06 09:15:04
 171    CLK, Computer (Break)  Загуба  2 : 0  0    2015-03-30 13:24:54
 172  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 0  -50    2021-03-01 15:44:23
 173  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 0  -20    2022-05-09 16:11:23
 174    CLK, Computer (Break)  Загуба  2 : 1  0    2013-05-04 13:48:24
 175    clk, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2019-06-05 18:26:15
 176    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 1  0    2020-11-07 19:45:19
 177    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 2  0    2017-10-24 20:00:11
 178    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 2  0    2019-06-08 23:24:13
 179    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 2  0    2019-10-09 23:02:13
 180    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 2  0    2020-04-13 19:53:31
 181    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 3  0    2020-03-13 23:49:09
 182  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 3  -50    2021-01-26 23:17:33
 183    clk, Computer (Disconnected)  Загуба  2 : 4  20    2016-06-04 13:28:14
 184  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 4  -20    2021-03-26 19:50:18
 185    CLK, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 5  20    2014-04-30 15:32:49
 186    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2019-02-12 21:14:04
 187    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 5  0    2019-10-01 20:32:36
 188    CLK, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 6  20    2015-02-08 16:35:04
 189    clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 6  0    2018-09-03 19:36:08
 190  clk, Computer  clk, Computer (Break)  Загуба  2 : 6  -20    2021-04-09 18:09:10
 191    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-12-30 10:01:08
 192    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-02-13 09:50:20
 193    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-03-03 08:09:33
 194    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-06-07 09:47:58
 195    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-08-08 10:24:33
 196    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-08-10 13:19:43
 197    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-08-29 08:58:06
 198    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-09-02 10:54:21
 199    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-09-05 10:31:08
 200    CLK, Computer  Загуба  2 : 7  20    2013-09-15 10:14:40