Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 151  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  16 : 16 : 15 : 15  -20    2021-04-15 23:42:13
 152    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 15 : 17 : 16  0    2009-11-02 16:13:06
 153    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 15 : 17 : 16  0    2012-02-17 19:41:14
 154    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 15 : 18 : 15  0    2012-12-05 17:00:00
 155    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 17 : 17 : 20  0    2011-03-02 18:08:31
 156    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 17 : 18 : 19  0    2013-04-26 23:11:19
 157    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 18 : 17 : 16  0    2010-05-11 21:41:24
 158    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  17 : 19 : 18 : 17  0    2010-12-19 02:20:29
 159    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  18 : 17 : 19 : 17  0    2011-05-12 21:05:40
 160    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  18 : 19 : 17 : 17  0    2011-12-18 00:16:59
 161    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  19 : 19 : 19 : 20  0    2010-04-17 23:13:42
 162    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Disconnected)  Загуба  19 : 19 : 20 : 19  30    2011-02-10 23:03:34
 163  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : -1 : 0 : 0  105    2021-03-14 22:31:03
 164    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 0 : 8  70    2011-12-05 01:10:00
 165    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : -1 : 2 : -1  90    2010-06-20 22:34:33
 166  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : -1 : 2 : 0  105    2021-03-08 19:55:24
 167  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 3 : 11  5    2022-02-10 00:47:33
 168  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 5 : -1  10    2021-10-21 21:27:04
 169  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 6 : 0  10    2021-11-07 20:33:49
 170    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 6 : 1  70    2010-02-19 20:02:48
 171    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : -1 : 3  70    2016-06-20 19:20:16
 172    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 1 : 8  70    2020-12-29 23:22:47
 173    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 4 : -1  70    2010-03-04 22:29:02
 174  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 6 : 2  10    2022-01-18 22:29:10
 175    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 6 : 4  50    2020-12-24 21:23:41
 176  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 7 : 5  5    2022-03-13 23:48:43
 177    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 0 : 8 : 0  70    2020-12-22 21:27:13
 178  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 1 : -1 : 0  105    2022-01-07 23:47:09
 179  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 1 : -1 : 2  105    2021-03-16 21:04:48
 180  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 1 : -1 : 3  20    2021-03-10 21:06:07
 181    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 1 : 0 : 8  70    2020-12-15 21:22:34
 182    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 1 : 0 : 9  70    2020-12-14 18:41:49
 183  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 2 : -1 : 6  10    2021-07-06 22:54:25
 184    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 0 : 2  90    2021-01-18 21:06:14
 185  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 2 : 0 : 4  10    2022-01-18 00:01:46
 186    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 2 : -1  90    2010-04-16 20:19:28
 187    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : 2 : 0  90    2010-09-27 23:27:43
 188  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 2 : 6 : 1  -50    2021-02-02 22:41:11
 189    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 2 : 8 : 0  40    2021-01-17 22:20:16
 190    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : -1 : 5  50    2010-02-26 20:31:43
 191    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : -2 : 3  50    2011-12-01 22:08:14
 192    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : 10 : 0  50    2012-06-28 00:04:36
 193  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 3 : 4 : -1  20    2021-02-08 19:58:18
 194  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 4 : 3 : 0  5    2021-05-16 21:25:03
 195  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 4 : 8 : 0  5    2021-10-22 23:44:53
 196    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 5 : 0 : 1  70    2010-05-31 21:35:08
 197    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 5 : 0 : 11  50    2020-11-29 23:55:50
 198  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 5 : 0 : 5  10    2021-02-17 20:30:11
 199  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 6 : 10 : 2  -20    2022-01-04 23:26:20
 200    CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 7 : 6 : 0  50    2013-05-22 17:09:07