Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-01-18 13:48:34
 202    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-01-16 17:24:20
 203    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-16 12:16:57
 204    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-01-15 11:16:10
 205    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-01-13 15:48:08
 206    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2021-01-07 16:25:21
 207    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2021-01-07 12:53:07
 208    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2021-01-06 16:24:12
 209    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2021-01-05 16:23:11
 210    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2021-01-04 08:42:56
 211    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2021-01-03 17:20:09
 212    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2021-01-02 10:17:37
 213    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-12-21 11:30:53
 214    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2020-12-19 11:56:26
 215    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-12-18 08:05:10
 216    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-12-17 12:07:17
 217    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-12-15 10:44:48
 218    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-12-04 10:58:30
 219    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-12-02 13:00:32
 220    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-12-02 09:26:35
 221    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-11-30 16:08:27
 222    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2020-11-30 12:15:32
 223    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-11-29 10:56:37
 224    Ateop, Computer (Break)  Загуба  1 : 3  0    2020-11-27 11:39:36
 225    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-10-28 11:07:54
 226    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2020-10-28 07:12:37
 227    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-10-26 12:21:54
 228    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-26 11:10:11
 229    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2020-10-23 08:20:30
 230    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-22 10:48:33
 231    Ateop, Computer  Победа  7 : 1  40    2020-10-21 09:15:45
 232    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-20 12:35:02
 233    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-10-19 11:43:06
 234    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-16 11:34:06
 235    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-15 11:36:36
 236    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2020-10-14 14:02:55
 237    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-14 09:27:25
 238    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-13 11:45:49
 239    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2020-10-12 11:26:52
 240    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-10-08 09:24:28
 241    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-10-07 12:51:37
 242    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-10-06 11:10:24
 243    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2020-09-30 09:36:30
 244    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2020-09-29 13:04:14
 245    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-28 13:33:40
 246    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2020-09-25 11:27:36
 247    Ateop, Computer  Победа  7 : 0  40    2020-09-25 11:16:27
 248    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2020-09-24 12:47:13
 249    Ateop, Computer  Загуба  0 : 7  20    2020-09-24 08:49:04
 250    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2020-09-21 15:01:52