Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-03-11 17:53:46
 202    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-03-11 17:48:07
 203    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-03-11 17:42:05
 204    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-03-11 17:35:21
 205    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-10 18:31:18
 206    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-03-10 18:25:10
 207    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-03-10 18:19:10
 208    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-10 18:10:55
 209    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-03-10 18:02:29
 210    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-10 17:56:32
 211    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-03-06 20:19:24
 212    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-06 20:13:09
 213    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-04 20:11:06
 214    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-04 20:03:47
 215    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-04 19:58:11
 216    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-03-04 19:53:06
 217    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-03-04 19:23:31
 218    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-04 19:16:42
 219    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-03-04 19:04:40
 220    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-03-04 18:58:13
 221    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-03-04 00:39:50
 222    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-03-04 00:34:33
 223    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-03-04 00:28:08
 224    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-03-02 00:59:46
 225    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-03-02 00:54:39
 226    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-03-02 00:49:31
 227    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-03-02 00:43:49
 228    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-03-02 00:39:06
 229    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-02-27 19:43:23
 230    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-02-27 19:38:18
 231    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-02-27 19:33:09
 232    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-02-27 19:27:08
 233    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-02-27 19:21:46
 234    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-02-27 19:16:50
 235    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-02-27 19:11:16
 236    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-02-26 18:16:56
 237    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-02-26 18:10:57
 238    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-02-26 18:04:20
 239    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-02-26 17:59:53
 240    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-02-26 17:54:14
 241    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-02-26 17:48:42
 242    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-02-26 01:10:10
 243    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-02-26 01:05:33
 244    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-02-26 01:01:29
 245    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2017-02-25 19:33:03
 246    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2017-02-25 19:27:42
 247    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-02-25 19:22:15
 248    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2017-02-25 19:17:04
 249    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-02-25 19:11:31
 250    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2017-02-25 19:06:29