Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  42 : -7 : -35  40    2021-12-05 18:31:29
 202  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  8 : -8 : 0  40    2021-12-04 18:44:13
 203  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : 1 : 3  0    2021-12-02 21:56:57
 204  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  20 : 2 : -22  40    2021-12-01 21:12:01
 205  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  19 : -13 : -6  40    2021-11-28 18:40:12
 206  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : 3 : 2  0    2021-11-27 18:27:26
 207  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  2 : 2 : -4  40    2021-11-27 16:55:37
 208  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  24 : -6 : -18  40    2021-11-26 23:01:16
 209  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  11 : 8 : -19  40    2021-11-26 14:42:15
 210  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  29 : -8 : -21  40    2021-11-20 18:22:43
 211  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  30 : -14 : -16  40    2021-11-19 19:45:44
 212  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  23 : -6 : -17  40    2021-11-19 15:27:13
 213  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  4 : -2 : -2  40    2021-11-18 19:52:04
 214  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : 16 : -11  5    2021-11-18 18:42:06
 215  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  47 : -12 : -35  40    2021-11-18 16:44:34
 216  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  11 : -9 : -2  40    2021-11-17 17:23:14
 217  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  3 : 2 : -5  40    2021-11-16 18:48:01
 218  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 9 : -2  0    2021-11-16 15:36:35
 219  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -6 : -16 : 22  -20    2021-11-15 17:01:04
 220  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  18 : -11 : -7  40    2021-11-15 15:43:39
 221  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  15 : -10 : -5  40    2021-11-14 21:17:32
 222  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  15 : -4 : -11  40    2021-11-13 18:51:36
 223  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  13 : -2 : -11  40    2021-11-13 17:56:07
 224  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  18 : -22 : 4  40    2021-11-13 13:45:10
 225  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2021-11-13 04:05:23
 226  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  -20    2021-11-08 18:51:35
 227  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  4 : 11 : -15  -20    2021-11-08 11:26:14
 228  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  15 : 7 : -22  40    2021-11-07 15:52:49
 229  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  6 : -11 : 5  -20    2021-11-02 20:05:30
 230  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -10 : 1 : 9  0    2021-11-01 19:31:35
 231  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  25 : -7 : -18  40    2021-11-01 14:57:20
 232  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  13 : -16 : 3  40    2021-11-01 13:17:30
 233  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  14 : -5 : -9  40    2021-10-31 16:00:02
 234  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  17 : 2 : -19  40    2021-10-31 13:57:58
 235  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 7 : -12  5    2021-10-31 11:49:26
 236  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -4 : 18 : -14  5    2021-10-30 19:15:00
 237  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  22 : -11 : -11  40    2021-10-30 15:33:59
 238  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -13 : -9 : 22  -20    2021-10-30 14:24:18
 239  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  14 : -4 : -10  40    2021-10-30 12:24:52
 240  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -12 : 18 : -6  0    2021-10-30 11:38:46
 241  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  19 : -11 : -8  40    2021-10-29 18:31:11
 242  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  26 : -11 : -15  40    2021-10-27 18:50:21
 243  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : 12 : -7  5    2021-10-26 19:56:57
 244  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  12 : 0 : -12  40    2021-10-26 18:39:54
 245  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 2 : -5  -20    2021-10-25 19:59:26
 246  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 6 : -10  5    2021-10-24 17:23:39
 247  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -8 : 8  5    2021-10-24 10:05:36
 248  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  7 : 3 : -10  40    2021-10-23 22:27:45
 249  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Загуба  -23 : 14 : 9  0    2021-10-23 20:25:00
 250  yureah-> Computer-> Computer  yureah-> Computer-> Computer  Победа  13 : 13 : -26  40    2021-10-23 18:05:00