Резултати от игрите

Потребителско име: kgk57, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -10 : 14 : -4  0    2022-01-11 12:55:01
 202  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -4 : -7 : 11  0    2022-01-26 12:16:09
 203  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  15 : -9 : -6  0    2022-01-26 15:47:44
 204  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2022-02-20 15:23:39
 205  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1 : -2  0    2022-02-21 08:57:22
 206  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  16 : -2 : -14  0    2022-02-26 18:29:15
 207  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  9 : -7 : -2  0    2022-03-01 15:14:14
 208  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -6 : 8 : -2  0    2022-03-11 13:48:09
 209  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2022-03-17 17:36:56
 210  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  12 : -1 : -11  0    2022-03-17 17:47:38
 211  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2022-03-31 15:24:56
 212  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -1 : -3 : 4  0    2022-05-06 17:38:39
 213  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  11 : -7 : -4  0    2022-05-31 11:57:03
 214  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -5 : -4 : 9  0    2022-06-12 15:10:39
 215  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2022-06-12 17:13:12
 216  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  7 : -3 : -4  0    2022-06-22 14:13:10
 217  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  29 : -19 : -10  0    2022-06-22 17:51:13
 218    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 3 : -2  0    2020-01-19 20:27:22
 219    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : -13 : 15  0    2020-01-24 19:20:41
 220    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  2 : 0 : -2  0    2020-01-27 20:12:44
 221    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -7 : -2 : 9  0    2020-01-31 17:38:25
 222    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : 17 : -13  0    2020-02-21 14:56:24
 223    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 14 : -12  0    2020-02-24 13:43:12
 224    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  20 : -6 : -14  0    2020-02-24 14:30:48
 225    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 1 : 2  0    2020-02-24 15:40:27
 226    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : 7 : -3  0    2020-02-24 16:39:25
 227    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 7 : -5  0    2020-02-26 12:57:01
 228    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 8 : -5  0    2020-02-26 15:04:05
 229    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -5 : 5 : 0  0    2020-02-27 12:25:37
 230    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : -5 : 9  0    2020-02-29 11:47:12
 231    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : 11 : -9  0    2020-02-29 13:13:17
 232    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -7 : -1 : 8  0    2020-03-01 18:13:17
 233    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : -3 : 0  0    2020-03-01 18:31:44
 234    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2020-03-05 14:17:09
 235    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2020-03-12 14:26:05
 236    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2020-05-08 07:05:18
 237    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -13 : 7 : 6  0    2020-08-15 08:59:41
 238    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -10 : 9 : 1  0    2020-09-15 08:16:41
 239    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : -2 : 4  0    2020-09-30 12:52:30
 240    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  52 : -25 : -27  0    2020-10-02 13:48:52
 241    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2020-10-02 13:49:55
 242    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2020-10-02 13:50:43
 243    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  0 : 0 : 0  0    2020-10-02 13:52:15
 244    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  1 : 0 : -1  0    2020-10-02 13:54:45
 245    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -4 : 14 : -10  0    2020-10-03 11:37:02
 246    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 7 : -4  0    2020-10-20 16:50:19
 247    kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  3 : 6 : -9  0    2020-12-14 13:12:54
 248  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  22 : -29 : 7  0    2021-05-07 14:01:06
 249  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 5 : -2  -20    2021-06-08 14:02:30
 250  kgk57-> Computer-> Computer  kgk57-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -1 : 2 : -1  -20    2021-07-30 14:20:25