Резултати от игрите

Потребителско име: yureah, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2012-07-06 21:28:40
 202    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2012-07-06 15:29:14
 203    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-07-06 13:24:34
 204    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-07-06 07:25:29
 205    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2012-07-06 04:39:59
 206    yureah, Computer  Победа  8 : 0  40    2012-02-16 20:39:46
 207    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2012-02-13 16:58:25
 208    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2010-10-24 20:16:05
 209    yureah, Computer  Победа  8 : 5  40    2010-10-25 13:47:11
 210    yureah, Computer  Загуба  6 : 8  20    2010-10-25 23:36:21
 211    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-10-26 22:04:55
 212    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-10-27 12:42:09
 213    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2010-10-27 14:42:03
 214    yureah, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-10-27 15:39:37
 215    yureah, Computer  Победа  7 : 6  40    2010-10-27 17:29:14
 216    yureah, Computer  Загуба  5 : 7  20    2010-10-31 11:23:59
 217    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2010-11-02 12:23:12
 218    yureah, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-11-02 13:22:08
 219    yureah, Computer  Загуба  5 : 8  20    2010-11-04 14:14:43
 220    yureah, Computer  Загуба  0 : 8  20    2010-11-04 16:46:38
 221    yureah, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-11-06 18:44:54
 222    yureah, Computer  Победа  7 : 0  40    2010-11-08 14:26:23
 223    yureah, Computer  Победа  8 : 4  40    2010-11-10 14:46:09
 224    yureah, Computer  Победа  7 : 1  40    2010-11-11 12:13:32
 225    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-11-11 13:01:50
 226    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2010-11-11 15:16:47
 227    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-11-11 16:25:46
 228    yureah, Computer  Загуба  0 : 7  20    2010-11-12 15:07:43
 229    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-11-13 15:00:02
 230    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-11-13 18:54:55
 231    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2010-11-13 20:06:40
 232    yureah, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-11-14 12:45:32
 233    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-11-14 17:26:49
 234    yureah, Computer  Загуба  2 : 7  20    2010-11-16 14:30:48
 235    yureah, Computer  Победа  7 : 4  40    2010-11-16 21:25:10
 236    yureah, Computer  Загуба  1 : 7  20    2010-11-17 11:18:38
 237    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2010-11-17 15:08:05
 238    yureah, Computer  Победа  7 : 2  40    2010-11-17 15:47:48
 239    yureah, Computer  Загуба  0 : 7  20    2010-11-17 16:34:09
 240    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-11-17 17:54:34
 241    yureah, Computer  Загуба  4 : 8  20    2010-11-17 22:58:09
 242    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-11-18 21:15:41
 243    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-11-21 20:13:21
 244    yureah, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-11-22 08:02:16
 245    yureah, Computer  Загуба  6 : 7  20    2010-11-25 20:55:01
 246    yureah, Computer  Победа  7 : 3  40    2010-11-26 18:59:18
 247    yureah, Computer  Загуба  1 : 8  20    2010-11-26 21:13:48
 248    yureah, Computer  Победа  7 : 5  40    2010-11-28 16:20:59
 249    yureah, Computer  Загуба  3 : 7  20    2010-11-28 17:16:44
 250    yureah, Computer  Загуба  4 : 7  20    2010-11-28 18:20:42