Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-06-22 07:26:14
 202    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-06-25 10:07:44
 203    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2018-06-26 09:37:30
 204    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-06-26 12:39:27
 205    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-06-27 09:11:19
 206    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-06-27 16:27:35
 207    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-07-06 11:21:27
 208    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-07-09 11:26:43
 209    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-09-21 17:18:20
 210    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-09-25 14:12:10
 211    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-10-12 07:53:51
 212    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-10-18 10:02:15
 213    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-10-19 10:14:03
 214    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-11-08 10:33:54
 215    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-09 12:24:20
 216    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-12 09:25:12
 217    Ateop, Computer  Победа  7 : 2  40    2018-11-13 08:33:12
 218    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-11-14 13:04:45
 219    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-11-19 11:02:11
 220    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-11-19 13:14:21
 221    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-23 10:21:17
 222    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-11-24 10:12:42
 223    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2018-11-27 08:20:08
 224    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-11-27 08:59:28
 225    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-11-27 13:13:36
 226    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2018-11-28 12:09:20
 227    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-11-28 12:17:54
 228    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-01-12 15:25:43
 229    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-01-27 17:13:04
 230    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-02-16 17:48:00
 231    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2019-04-20 08:53:27
 232    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-04-20 09:03:44
 233    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-04-23 17:14:34
 234    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-04-26 12:05:44
 235    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-04-27 17:48:10
 236    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2019-04-29 08:44:56
 237    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-04-30 17:11:33
 238    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-05-04 12:19:42
 239    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-05-07 10:31:49
 240    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2019-05-07 14:29:06
 241    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-05-14 10:02:32
 242    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2019-05-17 14:32:19
 243    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2019-05-21 09:02:53
 244    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-05-29 17:09:29
 245    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2019-06-16 09:04:00
 246    Ateop, Computer  Победа  7 : 4  40    2019-08-17 11:35:46
 247    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-08-20 17:48:09
 248    Ateop, Computer  Победа  7 : 5  40    2019-08-21 17:58:14
 249    Ateop, Computer  Победа  7 : 3  40    2019-08-22 17:30:59
 250    Ateop, Computer  Победа  7 : 6  40    2019-08-23 18:16:56