Резултати от игрите

Потребителско име: CTEHATA, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 5 : 5 : 0  5    2021-03-29 23:25:49
 202  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 8 : -1 : 2  10    2021-03-30 23:35:44
 203  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  4 : -1 : 0 : 2  105    2021-04-04 21:44:16
 204  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 1 : 0  105    2021-04-06 22:03:31
 205  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : -1 : 5  105    2021-04-10 21:45:36
 206  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 0 : 6 : 2  105    2021-04-11 22:19:21
 207  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 2 : 3  5    2021-04-14 22:23:45
 208  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 1 : 4  10    2021-04-17 01:06:40
 209  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 7 : 1  0    2021-04-18 22:33:36
 210  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 2 : 0 : 3  105    2021-04-19 17:13:13
 211  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 2 : 6 : -1  10    2021-04-23 20:40:02
 212  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 8 : 5 : 7  0    2021-04-24 22:41:26
 213  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : -1 : 6 : 2  105    2021-04-25 23:31:44
 214  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  1 : 0 : -1 : -1  105    2021-04-27 23:43:51
 215  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 0 : 3 : 1  5    2021-04-29 21:55:44
 216  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 6 : 6 : 0  5    2021-04-30 22:32:46
 217  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 2 : 2 : -1  5    2021-05-02 22:27:29
 218  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 9 : 4 : -1  5    2021-05-03 23:34:38
 219  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 3 : 8 : 3  0    2021-05-05 00:22:45
 220  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 7 : -1 : 3  10    2021-05-05 20:48:27
 221  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 5 : 0 : 6  105    2021-05-08 19:24:24
 222  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 8 : -1 : 3  5    2021-05-09 00:11:30
 223  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 4 : 3 : 0  5    2021-05-16 21:25:03
 224  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 2 : -6 : -4  0    2021-05-18 00:41:22
 225  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 5 : 1  105    2021-05-22 23:50:35
 226  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 5 : -1 : 0  105    2021-05-23 17:46:27
 227  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 0 : 5 : 1  10    2021-06-01 22:17:31
 228  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 0 : 2 : 1  10    2021-06-10 17:40:59
 229  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 2 : 0  105    2021-06-16 16:23:03
 230  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  3 : 4 : 4 : 0  5    2021-07-03 00:22:38
 231  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 2 : -1 : 6  10    2021-07-06 22:54:25
 232  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 1 : 0 : 11  10    2021-07-11 22:43:33
 233  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  8 : 0 : 4 : 5  105    2021-07-13 00:03:10
 234  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : 1 : 7 : 6  0    2021-09-02 18:23:05
 235  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 1 : 2  105    2021-09-30 23:04:56
 236  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  10 : 5 : 0 : 0  105    2021-10-12 22:25:00
 237  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  6 : 7 : 2 : 0  10    2021-10-14 23:57:40
 238  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : -1 : 3 : 0  105    2021-10-15 22:12:04
 239  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  3 : 0 : 0 : 0  105    2021-10-17 20:38:36
 240  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 1 : -1 : 6  10    2021-10-19 20:55:50
 241  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -1 : 2 : 5  5    2021-10-20 21:18:32
 242  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : -1 : 5 : -1  10    2021-10-21 21:27:04
 243  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  2 : 4 : 8 : 0  5    2021-10-22 23:44:53
 244  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  11 : 0 : 4 : 5  105    2021-10-23 20:32:22
 245  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 6 : 0 : 1  10    2021-10-27 00:00:40
 246  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : 4 : 2 : 0  0    2021-10-28 22:25:40
 247  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 1 : 0 : 2  105    2021-10-30 22:07:55
 248  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  7 : 2 : -1 : 4  105    2021-10-31 20:38:29
 249  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Победа  6 : 3 : 0 : 5  105    2021-11-02 20:08:31
 250  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  CTEHATA-> Computer-> Computer-> Computer  Загуба  4 : 3 : 0 : 5  10    2021-11-04 20:52:32