Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 7  20    2021-11-06 23:55:38
 202  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-07 00:02:51
 203  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-07 00:08:04
 204  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-11-07 00:14:29
 205  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  4 : 11  0    2021-11-07 00:19:52
 206  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 1  20    2021-11-10 19:40:45
 207  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-11-10 19:44:01
 208  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-11-24 23:03:20
 209  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-24 23:06:15
 210  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  3 : 11  0    2021-11-24 23:11:23
 211  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-11-24 23:15:42
 212  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 11  0    2021-11-24 23:22:33
 213  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 3  20    2021-11-24 23:28:27
 214  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-24 23:34:52
 215  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 3  20    2021-11-24 23:38:49
 216  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-11-24 23:45:23
 217  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 2  20    2021-11-24 23:50:59
 218  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-11-24 23:58:57
 219  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 4  20    2021-11-25 00:02:58
 220  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 8  20    2021-11-25 00:07:53
 221  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 5  20    2021-11-25 00:12:50
 222  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-11-25 00:21:22
 223  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-25 00:27:39
 224  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 12  0    2021-11-25 00:31:55
 225  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-11-25 00:36:27
 226  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 5  20    2021-11-25 00:44:03
 227  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 11  0    2021-11-25 00:52:43
 228  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-25 00:58:43
 229  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-11-25 01:09:44
 230  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-25 01:22:34
 231  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 2  20    2021-11-25 01:27:26
 232  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 8  20    2021-11-29 23:28:25
 233  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  8 : 11  0    2021-11-29 23:34:59
 234  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-29 23:38:54
 235  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-29 23:44:21
 236  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-11-29 23:48:58
 237  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  9 : 12  0    2021-11-29 23:54:59
 238  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  7 : 11  0    2021-11-30 00:01:26
 239  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-11-30 00:06:17
 240  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 6  20    2021-11-30 00:10:57
 241  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  13 : 5  20    2021-11-30 00:15:49
 242  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-11-30 00:22:10
 243  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  10 : 12  0    2021-11-30 00:27:14
 244  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 10  20    2021-11-30 00:33:56
 245  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 9  20    2021-11-30 00:41:08
 246  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-12-04 20:48:28
 247  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 8  20    2021-12-08 21:05:00
 248  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  12 : 10  20    2021-12-08 21:10:32
 249  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Победа  11 : 6  20    2021-12-08 21:14:21
 250  GENERALA66, Computer  GENERALA66, Computer  Загуба  5 : 11  0    2021-12-08 21:19:09