Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-22 03:33:24
 202    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-22 03:38:43
 203    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 01:06:48
 204    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 01:12:53
 205    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-23 01:18:33
 206    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 01:24:25
 207    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 01:30:56
 208    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 01:37:21
 209    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-23 01:42:35
 210    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 01:47:58
 211    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 01:53:08
 212    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 01:59:52
 213    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-23 02:06:03
 214    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 02:11:32
 215    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 02:16:32
 216    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-23 02:22:23
 217    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 02:27:23
 218    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 02:35:49
 219    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 02:42:27
 220    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 02:48:50
 221    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 02:53:31
 222    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 21:28:09
 223    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 21:33:49
 224    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-23 21:43:31
 225    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 21:48:52
 226    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 21:55:08
 227    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 22:01:11
 228    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-23 22:08:58
 229    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-23 22:12:54
 230    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-23 22:18:12
 231    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-23 22:26:53
 232    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-23 22:32:59
 233    swet23, Computer  Загуба  0 : 2  10    2008-12-25 02:17:59
 234    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-25 02:22:46
 235    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-25 02:28:37
 236    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-25 02:34:35
 237    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-25 02:40:01
 238    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-25 02:45:17
 239    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-26 15:58:36
 240    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-26 16:03:53
 241    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-26 16:09:16
 242    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 16:13:56
 243    swet23, Computer  Победа  1 : 0  40    2008-12-26 16:21:00
 244    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 16:25:47
 245    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 16:30:37
 246    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-26 16:36:55
 247    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-26 16:42:22
 248    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2008-12-26 16:48:28
 249    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 16:53:08
 250    swet23, Computer  Победа  2 : 0  50    2008-12-26 16:58:35