Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-14 15:38:09
 202  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  54    2022-01-14 15:42:18
 203  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-21 16:29:40
 204  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-21 16:32:13
 205  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-21 16:34:39
 206  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-01-21 16:38:02
 207  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-01-21 16:41:54
 208  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-02-23 10:25:22
 209  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-02-23 10:28:56
 210  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-02-23 10:49:27
 211  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-02-23 10:52:43
 212  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-02-28 13:50:00
 213  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-02-28 13:53:10
 214  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-02-28 13:56:04
 215  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-02-28 14:00:13
 216  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-02-28 14:03:42
 217  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-02-28 14:06:17
 218  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-02-28 14:09:29
 219  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-02-28 14:12:19
 220  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-02-28 14:16:21
 221  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-02-28 14:20:06
 222  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-02-28 14:24:40
 223  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-02-28 14:27:48
 224  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-03-02 16:00:29
 225  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  54    2022-03-02 16:05:49
 226  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-02 16:09:05
 227  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-02 16:12:45
 228  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-02 16:16:39
 229  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-03-02 16:19:39
 230  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-03-02 16:23:10
 231  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-02 16:27:50
 232  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-04 17:14:21
 233  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  54    2022-03-04 17:17:33
 234  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-03-04 17:22:05
 235  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-04 17:24:59
 236  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-04 17:27:52
 237  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-04 17:30:51
 238  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-08 16:18:35
 239  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 14:38:02
 240  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 2  -5    2022-03-09 14:41:22
 241  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 14:43:59
 242  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 14:46:20
 243  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  49    2022-03-09 14:49:32
 244  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  54    2022-03-09 14:53:11
 245  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  2 : 0  53    2022-03-09 14:57:02
 246  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 15:32:04
 247  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 15:34:50
 248  georgievc, torga  georgievc, torga  Победа  1 : 0  48    2022-03-09 15:38:09
 249  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 15:40:43
 250  georgievc, torga  georgievc, torga  Загуба  0 : 1  0    2022-03-09 15:44:16