Резултати от игрите

Потребителско име: torga, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-07-13 12:24:55
 202    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-07-13 12:31:05
 203    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2009-07-15 22:50:47
 204    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-07-15 22:55:17
 205    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2009-07-16 15:47:53
 206    torga, Computer  Победа  7 : 2  40    2009-07-16 15:53:14
 207    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-07-16 15:57:26
 208    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-07-16 16:04:52
 209    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-07-16 16:08:23
 210    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-07-16 16:13:12
 211    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-07-16 16:17:51
 212    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-07-16 16:22:17
 213    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-07-16 16:26:39
 214    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-07-17 19:41:19
 215    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-07-17 19:47:41
 216    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2009-07-17 19:55:21
 217    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2009-07-19 23:21:56
 218    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-07-19 23:27:06
 219    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-07-19 23:31:08
 220    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-07-19 23:34:56
 221    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2009-07-19 23:39:40
 222    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-07-19 23:44:24
 223    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2009-07-19 23:50:08
 224    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-07-21 14:06:48
 225    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-07-21 14:12:00
 226    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-07-21 14:25:32
 227    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2009-07-21 14:31:04
 228    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-07-21 19:18:56
 229    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2009-07-21 19:25:43
 230    torga, Computer  Загуба  6 : 7  20    2009-07-21 19:33:28
 231    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-07-21 19:37:36
 232    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-07-21 19:41:03
 233    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-07-21 19:47:10
 234    torga, Computer  Загуба  1 : 7  20    2009-07-21 19:51:20
 235    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-07-21 23:21:23
 236    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-07-21 23:26:25
 237    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2009-07-21 23:33:12
 238    torga, Computer  Победа  7 : 4  40    2009-07-21 23:37:30
 239    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-07-21 23:43:18
 240    torga, Computer  Победа  7 : 5  40    2009-07-21 23:48:26
 241    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2009-07-21 23:55:11
 242    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-07-28 12:11:30
 243    torga, Computer  Загуба  4 : 7  20    2009-07-28 12:17:57
 244    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-07-28 12:22:17
 245    torga, Computer  Победа  7 : 6  40    2009-07-28 12:28:57
 246    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-07-28 12:34:01
 247    torga, Computer  Победа  7 : 3  40    2009-08-05 00:27:00
 248    torga, Computer  Загуба  2 : 7  20    2009-08-05 00:31:03
 249    torga, Computer  Загуба  5 : 7  20    2009-08-05 00:36:52
 250    torga, Computer  Загуба  3 : 7  20    2009-08-07 15:26:47