Резултати от игрите

Потребителско име: Sladyk, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1120 : 270  0    2021-04-17 15:33:28
 202  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  350 : 400  0    2021-04-18 14:00:46
 203  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-18 14:22:03
 204  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  960 : 0  0    2021-04-19 03:58:48
 205  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 500  0    2021-04-19 04:29:22
 206  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-19 04:55:00
 207  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  550 : 0  0    2021-04-19 05:21:34
 208  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-19 05:52:02
 209  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 40  0    2021-04-19 14:34:35
 210  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 200  0    2021-04-19 14:47:35
 211  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  90 : 50  0    2021-04-19 15:03:26
 212  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-20 03:50:08
 213  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1150 : 150  0    2021-04-20 04:14:25
 214  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-21 13:06:13
 215  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 70  0    2021-04-21 13:26:51
 216  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  2490 : 200  0    2021-04-21 13:56:11
 217  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1100 : 0  0    2021-04-22 05:08:36
 218  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  180 : 100  0    2021-04-22 05:37:29
 219  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-22 05:46:04
 220  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  150 : 0  0    2021-04-22 06:06:34
 221  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1980 : 130  0    2021-04-22 14:04:01
 222  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2021-04-23 06:39:01
 223  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-24 05:15:49
 224  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1140 : 0  0    2021-04-25 14:09:10
 225  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  200 : 100  0    2021-04-26 04:09:59
 226  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 50  0    2021-04-26 13:40:47
 227  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1270 : 150  0    2021-04-27 04:14:36
 228  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-27 04:54:05
 229  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  220 : 60  0    2021-04-28 07:00:06
 230  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-04-29 01:52:47
 231  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  160 : 100  0    2021-04-29 02:09:33
 232  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  1110 : 60  0    2021-04-29 14:10:05
 233  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  1260 : 0  0    2021-04-29 14:30:34
 234  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  380 : 0  0    2021-04-29 21:45:02
 235  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  60 : 0  0    2021-04-29 21:47:52
 236  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  190 : 100  0    2021-04-30 03:57:33
 237  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-05-01 06:11:35
 238  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  990 : 0  0    2021-05-01 06:20:07
 239  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 140  0    2021-05-01 07:02:16
 240  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-05-05 16:29:02
 241  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  3220 : 0  0    2021-05-08 13:00:56
 242  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-05-08 13:09:57
 243  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  100 : 0  0    2021-05-08 13:27:05
 244  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 70  0    2021-05-10 03:09:32
 245  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-05-10 04:51:47
 246  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 230  0    2021-05-10 06:23:20
 247  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  0 : 0  0    2021-05-10 13:50:49
 248  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  980 : 0  0    2021-05-10 13:54:27
 249  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer  Победа  750 : 150  0    2021-05-10 14:01:54
 250  sladyk, Computer-> Computer, Computer  sladyk, Computer-> Computer, Computer (Break)  Загуба  310 : 100  0    2021-05-10 14:16:37