Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  21 : -5 : -16  50    2021-02-24 07:53:58
 202  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  36 : -9 : -27  50    2021-02-24 08:23:50
 203  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  21 : -1 : -20  50    2021-02-24 17:26:32
 204  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -8 : -7 : 15  0    2021-02-24 17:48:37
 205  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -6 : 9 : -3  0    2021-02-24 18:16:11
 206  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 14 : -7  10    2021-02-24 18:37:36
 207  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  37 : -21 : -16  50    2021-02-24 19:00:17
 208  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -14 : 9 : 5  0    2021-02-24 19:19:39
 209  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  40 : -34 : -6  50    2021-02-24 20:01:23
 210  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  14 : 3 : -17  50    2021-02-24 20:21:44
 211  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 5 : -3  10    2021-02-24 21:01:58
 212  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  11 : 4 : -15  50    2021-02-24 21:28:52
 213  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  4 : -16 : 12  10    2021-02-24 21:49:37
 214  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  45 : -15 : -30  50    2021-02-24 22:12:18
 215  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  16 : -4 : -12  50    2021-02-24 22:38:08
 216  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  16 : -17 : 1  50    2021-02-25 21:45:38
 217  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  24 : -23 : -1  50    2021-02-25 22:12:47
 218  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  42 : -23 : -19  50    2021-02-25 22:37:38
 219  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -13 : 27 : -14  -50    2021-02-25 22:54:07
 220  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  20 : -6 : -14  50    2021-02-26 23:30:14
 221  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  26 : -4 : -22  50    2021-02-26 23:58:52
 222  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  24 : 4 : -28  50    2021-02-27 00:25:35
 223  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  13 : -31 : 18  10    2021-02-27 00:50:11
 224  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  14 : 2 : -16  50    2021-02-27 11:03:14
 225  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : 2 : 1  -50    2021-02-27 11:09:48
 226  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  37 : -25 : -12  50    2021-02-27 19:43:41
 227  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  29 : -12 : -17  50    2021-02-28 03:09:04
 228  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -7 : 20 : -13  10    2021-02-28 03:27:59
 229  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  34 : -12 : -22  50    2021-02-28 04:21:32
 230  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  37 : -19 : -18  50    2021-02-28 04:43:12
 231  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  8 : -3 : -5  50    2021-02-28 05:03:18
 232  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  20 : -14 : -6  50    2021-02-28 05:22:55
 233  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -2 : 23 : -21  0    2021-03-01 05:44:59
 234  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  39 : -32 : -7  0    2021-03-01 06:10:11
 235  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  33 : -27 : -6  0    2021-03-01 06:38:14
 236  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  11 : -12 : 1  0    2021-03-01 21:32:10
 237  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  20 : -18 : -2  0    2021-03-01 21:57:03
 238  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  7 : 4 : -11  0    2021-03-02 06:34:15
 239  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  16 : -27 : 11  0    2021-03-02 06:56:32
 240  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  12 : -9 : -3  0    2021-03-02 17:48:43
 241  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  9 : -9 : 0  0    2021-03-02 18:10:43
 242  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -8 : 9  0    2021-03-02 18:30:02
 243  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  7 : 25 : -32  0    2021-03-02 18:50:18
 244  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  15 : -2 : -13  0    2021-03-02 19:39:21
 245  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  26 : -5 : -21  0    2021-03-03 21:10:29
 246  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  16 : 10 : -26  0    2021-03-03 21:32:09
 247  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -1 : -8 : 9  0    2021-03-05 03:24:32
 248  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  31 : -21 : -10  0    2021-03-06 20:03:46
 249  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  4 : -31 : 27  0    2021-03-07 04:54:35
 250  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  24 : 4 : -28  0    2021-03-07 05:23:04