Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-02-22 11:25:48
 202  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-02-22 15:05:29
 203  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-03-01 09:05:32
 204  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-03-02 08:30:58
 205  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-05 17:29:39
 206  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-03-14 11:05:10
 207  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-03-20 11:41:13
 208  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 1  35    2021-03-31 10:53:01
 209  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-02 12:29:51
 210  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-03 17:13:42
 211  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-04-05 11:40:42
 212  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-11 17:46:02
 213  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-04-12 11:46:57
 214  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-13 10:47:18
 215  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-14 07:45:30
 216  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-15 13:02:25
 217  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-04-17 17:26:59
 218  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-21 10:38:18
 219  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-25 11:14:48
 220  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-04-29 08:13:13
 221  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-04-29 17:16:32
 222  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-01 09:43:33
 223  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-03 15:49:13
 224  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-05-05 16:58:36
 225  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-05-12 17:36:16
 226  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-05-14 14:14:07
 227  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-05-23 16:37:50
 228  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 0  35    2021-05-28 09:35:32
 229  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-02 08:11:09
 230  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-03 12:55:26
 231  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-07 11:51:48
 232  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-09 10:56:02
 233  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-11 06:58:53
 234  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 3  35    2021-06-14 09:32:53
 235  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-17 09:15:40
 236  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-17 10:57:06
 237  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-18 16:20:34
 238  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-21 09:51:28
 239  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-23 10:59:23
 240  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-23 11:08:44
 241  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-23 15:13:04
 242  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-06-28 10:11:44
 243  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-06-29 11:04:06
 244  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-06-30 08:34:47
 245  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-06-30 12:08:53
 246  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-05 10:00:37
 247  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 6  35    2021-07-06 08:16:39
 248  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 4  35    2021-07-06 11:57:50
 249  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 5  35    2021-07-11 12:38:02
 250  Ateop, Computer  Ateop, Computer  Победа  7 : 2  35    2021-07-13 18:19:57