Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-25 12:27:01
 202    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-26 11:22:01
 203    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 0  20    2018-03-26 11:26:42
 204    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-27 15:55:46
 205    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-27 16:11:21
 206    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-27 16:17:38
 207    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-28 09:07:58
 208    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-28 13:00:19
 209    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  0 : 5  20    2018-03-28 13:28:41
 210    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-03-29 09:13:21
 211    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 5  20    2018-03-29 09:22:16
 212    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-29 15:46:10
 213    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-30 17:48:57
 214    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 07:50:42
 215    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-01 18:08:47
 216    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-05 11:29:03
 217    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-06 06:56:43
 218    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-04-11 11:21:15
 219    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  5 : 0  20    2018-04-11 11:28:41
 220    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-12 12:24:37
 221    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-04-13 12:28:34
 222    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-15 14:14:27
 223    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-16 11:26:52
 224    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-16 16:19:16
 225    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-17 11:29:40
 226    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-17 13:15:11
 227    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-18 15:11:01
 228    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-19 09:14:27
 229    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-19 09:18:58
 230    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-19 09:29:03
 231    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-20 11:28:55
 232    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-24 08:21:15
 233    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-04-25 09:12:05
 234    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-25 09:20:54
 235    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-04-26 14:08:39
 236    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-26 14:18:28
 237    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 10:20:22
 238    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-04-27 10:36:21
 239    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  3 : 5  20    2018-04-27 12:52:35
 240    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-04-27 13:00:22
 241    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-28 16:15:06
 242    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-04-30 11:11:22
 243    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 08:16:14
 244    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-02 09:18:49
 245    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-05-02 15:46:57
 246    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-05-03 07:19:27
 247    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-03 09:07:12
 248    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 3  20    2018-05-03 11:53:32
 249    Ateop, Computer  Загуба  1 : 7  20    2018-05-03 12:29:18
 250    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-05-04 10:30:25