Резултати от игрите

Потребителско име: Ateop, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2012-04-14 14:50:41
 202    Ateop, maq71  Загуба  4 : 7  20    2013-03-10 21:45:39
 203    Ateop, maq71  Загуба  3 : 7  20    2013-03-11 22:17:35
 204    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-09-11 11:08:31
 205    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-15 05:57:21
 206    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-16 11:55:03
 207    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-22 15:24:22
 208    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-22 21:08:29
 209    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-23 07:02:19
 210    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2016-09-27 10:33:48
 211    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-09-28 11:46:40
 212    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-09-29 11:15:41
 213    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-29 11:24:17
 214    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2016-09-30 11:51:33
 215    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 4  20    2016-10-03 11:59:08
 216    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  1 : 0  20    2016-10-03 12:02:45
 217    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-03 15:23:13
 218    Ateop, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 1  20    2016-10-05 10:58:01
 219    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2016-10-12 16:53:12
 220    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2016-10-18 18:07:03
 221    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2016-11-14 17:15:49
 222    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-04 14:14:19
 223    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2017-10-06 09:36:11
 224    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-06 12:08:41
 225    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2017-10-09 10:03:26
 226    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-01-02 15:48:33
 227    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-05 16:28:34
 228    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-16 06:06:59
 229    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-01-19 11:58:28
 230    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-01-29 11:38:28
 231    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-15 13:08:16
 232    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:40:50
 233    Ateop, Computer  Загуба  4 : 7  20    2018-02-18 11:49:04
 234    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-20 11:24:11
 235    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-02-22 09:55:13
 236    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:01:10
 237    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-02-23 12:10:00
 238    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-01 09:22:24
 239    Ateop, Computer  Загуба  6 : 7  20    2018-03-18 11:55:38
 240    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-21 09:39:46
 241    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  1 : 1  20    2018-03-22 09:09:21
 242    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  4 : 0  20    2018-03-22 11:08:16
 243    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-22 11:56:06
 244    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-23 12:07:36
 245    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-25 12:27:01
 246    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 1  20    2018-03-26 11:22:01
 247    Ateop, Computer (Close Connection)  Загуба  2 : 0  20    2018-03-26 11:26:42
 248    Ateop, Computer  Загуба  5 : 7  20    2018-03-27 15:55:46
 249    Ateop, Computer  Загуба  2 : 7  20    2018-03-27 16:11:21
 250    Ateop, Computer  Загуба  3 : 7  20    2018-03-27 16:17:38