Резултати от игрите

Потребителско име: generala66, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  28 : -17 : -11  0    2021-03-26 23:16:00
 202  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  16 : 7 : -23  0    2021-03-27 15:54:18
 203  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  20 : -4 : -16  0    2021-03-28 06:15:56
 204  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -5 : 13 : -8  0    2021-03-28 06:39:24
 205  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  7 : -6 : -1  0    2021-03-29 19:33:49
 206  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  13 : -4 : -9  0    2021-03-29 19:52:34
 207  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  25 : -1 : -24  0    2021-03-29 20:17:26
 208  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  39 : -15 : -24  0    2021-03-29 21:20:22
 209  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  24 : -14 : -10  0    2021-03-30 08:15:51
 210  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  7 : 0 : -7  0    2021-03-30 08:35:04
 211  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -11 : 5 : 6  0    2021-03-30 09:01:48
 212  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  43 : -12 : -31  0    2021-04-01 21:25:23
 213  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  45 : -16 : -29  0    2021-04-02 22:47:20
 214  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  15 : -11 : -4  0    2021-04-02 23:08:44
 215  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  32 : -23 : -9  0    2021-04-03 06:50:06
 216  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  11 : -3 : -8  0    2021-04-03 17:27:15
 217  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  6 : 3 : -9  0    2021-04-03 17:47:51
 218  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Close Connection)  Загуба  -7 : 2 : 5  0    2021-04-03 17:59:11
 219  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  39 : -19 : -20  0    2021-04-04 16:57:25
 220  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  22 : 0 : -22  0    2021-04-04 18:06:41
 221  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  -9 : -4 : 13  0    2021-04-05 22:56:29
 222  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  32 : -24 : -8  0    2021-04-06 20:05:35
 223  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -2 : -1 : 3  0    2021-04-06 22:41:48
 224  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  36 : -13 : -23  0    2021-04-07 20:39:37
 225  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 6 : -11  0    2021-04-08 05:57:43
 226  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  36 : -15 : -21  0    2021-04-08 06:20:14
 227  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  14 : -3 : -11  0    2021-04-08 06:46:36
 228  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  39 : -25 : -14  0    2021-04-08 23:59:36
 229  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  24 : -18 : -6  0    2021-04-10 06:00:45
 230  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  0 : -25 : 25  0    2021-04-10 16:49:19
 231  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  28 : -2 : -26  0    2021-04-10 17:14:22
 232  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  15 : 7 : -22  0    2021-04-10 17:35:21
 233  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  23 : -9 : -14  0    2021-04-10 19:30:16
 234  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  12 : -3 : -9  0    2021-04-11 05:35:19
 235  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  6 : -7 : 1  0    2021-04-11 05:56:54
 236  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  52 : -27 : -25  0    2021-04-11 06:23:36
 237  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  28 : -16 : -12  0    2021-04-13 17:45:22
 238  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  21 : 3 : -24  0    2021-04-13 18:09:17
 239  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  14 : 8 : -22  0    2021-04-13 18:33:30
 240  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  15 : -7 : -8  0    2021-04-13 19:19:00
 241  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  3 : -12 : 9  0    2021-04-13 19:48:28
 242  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  5 : 19 : -24  0    2021-04-14 22:44:42
 243  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  31 : -22 : -9  0    2021-04-15 22:54:50
 244  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer (Break)  Загуба  -3 : -7 : 10  0    2021-04-17 23:38:59
 245  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  3 : -9 : 6  0    2021-04-18 00:07:51
 246  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  25 : -1 : -24  0    2021-04-19 00:14:13
 247  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  30 : -28 : -2  0    2021-04-19 00:35:23
 248  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  30 : -37 : 7  0    2021-04-19 00:54:38
 249  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Победа  19 : -22 : 3  0    2021-04-19 22:06:05
 250  GENERALA66-> Computer-> Computer  GENERALA66-> Computer-> Computer  Загуба  1 : 17 : -18  0    2021-04-19 22:34:15