Резултати от игрите

Потребителско име: swet23, Резултати от игрите
   Начало игра  Край игра  Победа/Загуба  Резултат  Точки  Рейтинг  Дата
 201    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-25 02:16:02
 202    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-10-31 01:00:25
 203    swet23, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2020-11-25 17:38:46
 204    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 19:22:57
 205    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 19:25:58
 206    swet23, Computer (Disconnected)  Загуба  0 : 0  20    2020-11-27 19:37:03
 207    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 23:53:46
 208    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-27 23:56:32
 209    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:09:52
 210    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:22:29
 211    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:25:27
 212    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:33:21
 213    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:41:36
 214    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:43:59
 215    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:47:48
 216    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-11-28 00:54:54
 217    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-20 00:15:31
 218    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-24 00:32:37
 219    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-24 01:20:59
 220    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-25 00:21:14
 221    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-25 00:24:31
 222    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-25 00:37:22
 223    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-25 01:10:53
 224    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-29 23:22:37
 225    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-29 23:25:54
 226    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-29 23:30:26
 227    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-29 23:33:58
 228    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-29 23:40:50
 229    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-29 23:44:26
 230    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-29 23:58:54
 231    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 00:36:57
 232    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 00:39:33
 233    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2020-12-31 00:56:58
 234    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-02 00:46:10
 235    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-02 01:19:05
 236    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-02 01:21:48
 237    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-02 01:29:35
 238    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-02 01:32:42
 239    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-03 01:49:10
 240    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-03 02:00:00
 241    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-03 02:02:21
 242    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-09 00:31:32
 243    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-09 01:03:34
 244    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-09 01:07:00
 245    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-10 01:04:52
 246    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-10 01:11:14
 247    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-10 01:15:13
 248    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-10 01:20:02
 249    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-10 01:33:10
 250    swet23, Computer  Загуба  0 : 1  20    2021-01-10 01:56:51